کد خبر : 80873       تاریخ : 1395/12/10 09:58
مرکر

مرکر

سه ماه دیگرتا پایان دولت یازدهم مانده است دراین سه ماه تمام آدم هایی که ازاردوگاه گذشته مانده اند در یورشی مایوسانه خواستند تا این دولت را که دولت مردم است با حذف یک مهره ی فعال ازچشم ها بیندازند که با فاصله ای بلند این ماراتن را باختند،

 1- سه ماه دیگرتا پایان دولت یازدهم مانده است دراین سه ماه تمام آدم هایی که ازاردوگاه گذشته مانده اند در یورشی مایوسانه خواستند تا این دولت را که دولت مردم است با حذف یک مهره ی فعال ازچشم ها بیندازند که با فاصله ای بلند این ماراتن را باختند، اشتباه دونده های بازنده همین شتاب های احساسی ست تیر توی تاریکی و انتحار است، نیست؟ به لیست موافقان آخوندی نگاه کنید! 
2- مریضی ازخانواده ی من دربوشهر پزشک معالج گفته پنج ونیم میلیون برای خودم وهزینه ی بیمارستان و......با خودت، مریض توی این وضعیت بدجوی رفته است شیراز، سریع عملش انجام شده همه ی مخارج عمل و ویزیت و سیر تا پیاز دیگر دو میلیون تومان حالا سینه را پر ازفریاد کنیم وکبوتر شعار را پرواز دهیم که منطقه ی آزاد تجاری  ......و......وهی بچرخ وبچرخ تا ستیغ سرسام و دیگرهیچ...
3- من بیست ودوم بهمنی هستم اگرخدایی ناکرده هیچکس این روز باشکوه را جشن نگیرد به  تنهایی شاد و پرشعار می شوم برگزاری این روزمهم هرساله مردم با هرسلیقه ودیدگاهی می آیند وشادی می کنند امسال انبوه و باشکوه بود اما بی نظم نیمی درحرکت وبخش های دیگر پراکنده اما ثابت قدم چرا؟ ازمدعیان انقلابی تازه اش بپرسید که تمام سال مدیرند و صاحب هزینه و وبراه  که در روز اجرای دوساعته ی این مراسم عاجز از مدیریت کار مربوطه ای که دراختیار گرفته اند واقعن که.......
4-  صبح اول صبح رفته ام نان بخرم توی صف چندنفره ای می ایستم  ناگهانی برق می رود کم  کم صف مرد و زن بیشتر می شود صدای چند اعتراض بلند می شود شاطر درحالی که دود سیگارش را مثل دنباله موشک به هوا می پراند بادی به غبغب می اندازد ومی گوید برق رفته معجزه کنم من گفتم وظیفه داری که موتور برق اضطراری داشته ای بور می شود با لحنی سخره آمیز می گوید جا نمیارم شما؟ توجه نمی کنم  واو می گوید ما بخش خصوصی هستیم هر وقت بیایم هر وقت نیایم اگر باور ندارید فرمانداری بروید من گفتم بخش خصوصی بخش شخصی نیست گفت چه کاره اید گفتم ناظربرکارشما خیره شد و گفت رد شو تا باد بیاد من رد شدم و درحالی که بسمت جایی می رفتم که شاید برق باشد فکر کردم که اکثرمردم فکرمی کنند که بخش خصوصی یعنی  مالکیت فردی.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=80873

نظـــرات شمـــا