کد خبر : 99099       تاریخ : 1397/02/23 13:28
احترام به حقوق شهروندان، بهترين راهبرد در برابر ترامپ

احترام به حقوق شهروندان، بهترين راهبرد در برابر ترامپ

ابوذر دهدار-رییس شورای شهر بوشهر

در زمانه اي كه جنگ، خشونت و تقابل رويكرد اصلي و باور سياستمداران جهان به ويژه در منطقه استراتژيک خاورميانه شده بود؛ دولت ايران با فراست و هوشمندي به كمك كشورهاي قدرتمند جهان ديپلماسي و صلح را پيشه ساخت و برجام سند زرين تاريخ بشر در اين زمانه شد.

برجام نماد و نشانه ي تعهد و وفاداري كشورهاي تاثير گذار قرن بيستم و يكم به پرهيز از خشونت و صلح گرايي است. با برجام جهان به جاي جنگ و خشونت به صلح و ديبلماسي دعوت مي شد و جهان بهتري رقم می خورد.

با بر مسند نشستن دونالد ترامپ، مرد ستيزه جو كه پشتوانه ي حمهوري خواهان تندرو را داشت، جهان وارد وضعيتي سخت و بغرنج شد و اين هيتلر عصر جديد بعد از جنجال هاي فراوان سياسي و نقض معاهدات مهم آمريكا در عرصه هاي مختلف حقوق بشري و محيط زيستي بالاخره به سراغ سند صلح برجام رفت و با كناره گيري كشور خود از اين معاهده مهم بين المللي فصل تاريكي از تاريخ را رقم زد.

ترامپ نماد و نشانه ي خطرناک جنگ طلبي و غوغا سالاري در هزاره سوم است. بايست مردم جهان و كشورهاي معقول و صلح طلب در برابر اين حاكمان مغرور و خشونت گرا مقاومت نمايند. راه حل صلح در برابر ترامپيست ها تقويت رواداري، رعايت حقوق بشر، پرهيز از تبعيض و تقويت مردم سالاري است.

در ايران عزيز نيز راه حل پيشه ساختن عقل سياسي و توجه واقعي به حقوق مردم است. نظام و مردم بايست به سمت همگرايي بيشتر و وحدت گام بگذارند و اين ميسر نمي شود جز با آشتي و رفاقت. جناح هاي سياسي نيز بايست عقلانيت سياسي پيشه سازند و خصومت و تقابل را به اتحاد بر سر منافع ملي و آشتي سياسي بر اساس مصالح مردم تغيير دهند.

بدون شک وحدت مردم و مسوولين و احترام به حقوق شهروندان بهترين راهبرد در برابر ترامپ جنگ طلب است و از اين شر بايست به خيري ملي برسيم تا كشور از گزند مصون بماند.

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=99099

نظـــرات شمـــا