انســانم آرزوســـتپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir12/5/2023 8:30:07 AM پایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir/resources/images/peigham_logo.pngپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir10070پایگاه خبری تحلیلی پیغامfaسايت گاز استان بوشهر60فجایع انسانی در آزمایشگاه میلگرامhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=157948این آزمایش در ژوئیه سال ۱۹۶۱ و درست سه ماه بعد از شروع دادگاه "آدولف آیشمان"، سرهنگ نازی، به انجام رسید. میلگرام آزمایشش را جهت پاسخ به این سؤال بغرنج طراحی کرده بود که آیا آیشمان و میلیون‌ها آلمانی دیگر که مسبب "هولوکاست" بودند همگی گناهکار بوده‌اند یا این که شهروندان عادی تنها از دستورها پیروی می‌کردند؟ 211402/06/06  15:24:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=157948آهسته در کوچه های بارانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=156043برای پیروزی در این انقلابِ سترگ، راهی به نظرم نمی رسد مگر این که بتوانیم وضعیتِ اسفبارِ موجود را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و ضرر و زیان هایی را که در نتیجه این همه سرعت دیده ایم، واقعاَ بشناسیم، آنگاه انگیزه خواهیم یافت تا در جهت تغییرِ این وضعیت و رسیدن به وضعیت مطلوب که همانا زندگی در فضایی آرام و لذت بخش است، استوارانه قدم برداریم. 211402/04/13  11:14:40http://peigham.ir/shownews.aspx?id=156043امید در جهان ناامیدیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=151080در روزگاری که روستاها توسط شهرها و شهرها توسط پایتخت ها و کشورهایی با هویت چند هزار ساله توسط موج ویرانگر "جهانی شدن" بلعیده می شوند، هنوز نقطه های امید و اتکایی وجود دارد که انسانی خردمند بتوانند هویت خویش را حفظ کنند و البته آن را باز تولید و به روزرسانی نمایند. 211401/11/27  09:32:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=151080زندگی را به تاخیر نیندازیمhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=150450عباس عاشوری نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه آزادی اسلامی واحدبوشهر هیات تحریریه هفته نامه پیغام 211401/10/07  10:19:52http://peigham.ir/shownews.aspx?id=150450اى كسى كه رحمت او بر خشم و غضبش پيشى داردhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=150337عباس عاشوری نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه آزادی اسلامی واحدبوشهر هیات تحریریه هفته نامه پیغام 211401/09/22  11:16:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=150337گفت و گوhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=150077دکتر عباس عاشوری نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و عضو هیات تحریریه پیغام211401/09/02  10:02:29http://peigham.ir/shownews.aspx?id=150077آبی که از جوی می رودhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=149936آسیب هایی که در پاره ای از ارکان، با هزینه کم­تر قابل جبران است و در بخشی از ارکان جبران ناپذیر و یا دست کم به سختی قابل جبران است. به خصوص وقتی باورهای انسان درباره امری دچار آسیب شد،جبران آن نیازمندِ زمانی طولانی و هزینه ای گزاف است تا شاید آب رفته از جوی بازگردد.211401/08/24  12:26:20http://peigham.ir/shownews.aspx?id=149936مهربانی در این روزهای نامهربانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=149470در این روزهای جانکاه، یعنی مهرِ نامهربانِ 1401 که مردمانِ سرزمینِ ما، دوباره و چندباره به جان هم افتاده اند و خانه ها، خیابان ها و دانشگاه ها شاهد خشونت مردمان نسبت به یکدیگر است و بوی باروت و جنگ زمین و زمان را فراگرفته است و دیو پلیدِ مرگ بر زندگی، چیره شده است 211401/07/23  10:22:54http://peigham.ir/shownews.aspx?id=149470روانشناسی: از استفاده تا سوء استفادهhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=148834 دکتر عباس عاشوری نژاد مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر211401/06/01  09:37:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=148834قطره های مهربانیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=148642دکتر عباس عاشوری نژاد مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 211401/05/11  11:47:58http://peigham.ir/shownews.aspx?id=148642این جا زندگی ساده تر استhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=148384استاد سید ابوطالب عدنانی، از رفقای دیرین من است. مردی به تمام معنی کلمه مهربان، سخاوتمند و شرافتمند. انسانیت مرام اوست. معنوی: در معنای حقیقی کلمه. بیش از سه دهه رفاقتِ پیوسته با او دارم، در تمامی این سال ها، حتّی یک بار از او دروغ نشنیدم، هیج رفتاری که بویی از ریاکاری و تملق باشد از او ندیدم. انسانی وارسته که خدمت به بندگانِ خدا آیینِ زندگی اوست.211401/04/28  10:07:19http://peigham.ir/shownews.aspx?id=148384‌ معنای‌ زندگی‌ امری‌ شخصی‌ استhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=148319دکتر عباس عاشوری نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر211401/04/22  10:09:52http://peigham.ir/shownews.aspx?id=148319چیستی روانشناسی اخلاقhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=148214دکتر عباس عاشوری نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 211401/02/05  10:17:13http://peigham.ir/shownews.aspx?id=148214شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=148213دکتر عباس عاشوری نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 211401/02/27  10:08:35http://peigham.ir/shownews.aspx?id=148213عشق حقیقی و مجازی در مثنویhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=148204دکتر عباس عاشوری نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر211401/04/04  13:31:4http://peigham.ir/shownews.aspx?id=148204مثلث عشقhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=148203دکتر عباس عاشوری نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر211401/04/14  12:25http://peigham.ir/shownews.aspx?id=148203هیتلر و معشوقه اشhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=144873دکتر عباس عاشوری نژاد - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر211401/03/24  10:3http://peigham.ir/shownews.aspx?id=144873مصادیق عشق از دیدگاه مولاناhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=144648دکتر عباس عاشوری نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر211401/03/10  11:28:08http://peigham.ir/shownews.aspx?id=144648رابطه روانشناسی و اخلاقhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=143333دکتر عباس عاشوری نژاد مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 211401/02/20  13:42:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=143333روان درمانی معنوی (بخش اول) http://peigham.ir/shownews.aspx?id=137051دکتر عباس عاشوری نژاد- مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 211400/09/22  11:09:04http://peigham.ir/shownews.aspx?id=137051روان درمانی معنوی (قسمت دوم)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=137050دکتر عباس عاشوری نژاد- مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 211400/10/06  11:07:02http://peigham.ir/shownews.aspx?id=137050معنویت درمانی(قسمت چهارم)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=137049دکتر عباس عاشوری نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر211400/11/10  11:04:22http://peigham.ir/shownews.aspx?id=137049باور به روحانیت و یگانگیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=133591دکتر عباس عاشوری نژاد211400/10/14  13:27:18http://peigham.ir/shownews.aspx?id=133591معنویت درمانی در گلستانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=133256 دکتر عباس عاشوری نژاد211400/09/15  16:00:12http://peigham.ir/shownews.aspx?id=133256زندگی من از این جا شروع شد...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131895 "وقتی من به دنیا آمدم، نامادری پدرم به مادرم گفت: برای زاییدن این بچه زشت، چرا این همه درد؟ و این در حافظه خانواده همیشه باقی ماند و من برای این خیلی جنگیدم و تلاش و مبارزه من از اینجا شروع می‌شود." 211400/08/10  11:15:02http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131895آیین زندگیِ ملت عشق/ بخش«دوم»http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131793دکتر عباس عاشوری نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه211400/08/05  10:33:08http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131793اندیشیدن بالاترین عبادت استhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=130806دکتر عباس عاشوری نژاد211400/06/16  11:00:01http://peigham.ir/shownews.aspx?id=130806ساده ­ترین معنی زندگیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=130706دکتر عباس عاشوری نژاد211400/06/10  11:26:51http://peigham.ir/shownews.aspx?id=130706سرنوشت نیک از مسیرِ اندیشه نیکhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=129238دکتر عباس عاشوری نژاد211400/05/13  11:49:56http://peigham.ir/shownews.aspx?id=129238سفر راز آلود راهبه ای ثروتمندhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=129086دکتر عباس عاشوری نژاد211400/05/05  09:22:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=129086تاب آوری، برای ادامه زندگیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=129085دکتر عباس عاشوری نژاد211400/05/05  09:28:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=129085ارتقای رو به عقبhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=128646دکتر عباس عاشوری نژاد211400/04/08  09:35:18http://peigham.ir/shownews.aspx?id=128646کلام ما، عصای معجزه گرِ ماhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=128403دکترعباس عاشوری نژاد211400/03/25  12:43:34http://peigham.ir/shownews.aspx?id=128403سعادتمندی از دیدگاه شوپنهاور( قسمت پایانی)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=128102دکتر عباس عاشوری نژاد211400/03/11  09:37:12http://peigham.ir/shownews.aspx?id=128102بهشت در جهنمhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=127889دکتر عباس عاشوری نژاد211400/03/01  10:28:38http://peigham.ir/shownews.aspx?id=127889شادمانی های کوچکhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=127761دکتر عباس عاشوری نژاد211400/02/21  12:35:01http://peigham.ir/shownews.aspx?id=127761او یک مرد دیگر استhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=124820دکتر عباس عاشوری نژاد211399/12/13  12:12:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=124820مقامت در برابر توده ای شدن(1)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=124455دکتر عباس عاشوری نژاد211399/11/21  12:12:01http://peigham.ir/shownews.aspx?id=124455مقاومت در برابر توده ای شدن(2)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=124454دکتر عباس عاشوری نژاد211399/11/28  12:10:48http://peigham.ir/shownews.aspx?id=124454رفاقتِ پایدارhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=124287دکتر عباس عاشوری نژاد211399/11/14  14:18:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=124287رفاقتِ پرهیزکارانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=124140دکترعباس عاشوری نژاد211399/11/08  12:24:24http://peigham.ir/shownews.aspx?id=124140کلید رهایی در دستان ماندلاhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=123827 این روزها به خصوص در جوامع در حال توسعه پیوسته تبلیغ می شود: بی چاره ملتی که گرفتار بت های ذهنی است و پیوسته به دنبال این و آن شخصیت برجسته می گردد تا از او بت بسازد و آن بت را نیایش کند و از خود سلب آزادی و اختیار کند 211399/10/23  11:34:46http://peigham.ir/shownews.aspx?id=123827اَبَر مردی در کیوانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=123708دکتر عباس عاشوری نژاد 211399/10/16  11:18:31http://peigham.ir/shownews.aspx?id=123708زندگی ما در گردش روزگارhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=123518دکتر عباس عاشوری نژاد211399/09/25  11:01:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=123518ضرورت بازنگری در فرهنگ ما در حکایت مارادونای آرژانتین و شجریان ما!http://peigham.ir/shownews.aspx?id=121087"مارادونا درگذشت و جهان ورزش و به ویژه فوتبال را شوکّه کرد. او پس از پایان فوتبال اعجاب‌آورش با زندگی خود خوب تا نکرد،برای کسی مهم نیست که او با زندگی خودش چه کرده بود، بلکه مهم آن است که او با زندگی مردم و هوادارانش چه کرده است و تا چه اندازه توانسته است برای‌شان لحظه‌های خوش فراهم آورد.211399/09/18  11:51:4http://peigham.ir/shownews.aspx?id=121087باز هم معلمی می ارزد...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=120439دکتر عباس عاشوری نژاد211399/08/20  10:54:30http://peigham.ir/shownews.aspx?id=120439فاصله مقدسhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=120257دکتر عباس عاشوری نژاد211399/08/10  10:01:59http://peigham.ir/shownews.aspx?id=120257شرایط کرونا و نیاز کودک به بزرگسالِ قابل اعتمادhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115610جای خوشحالی دارد که برخی از والدین این نکات کلیدی را متوجه شده اند که کودکان هم با وجود این که به روی خود نمی آورند، این شرایط را درک می کنند و دیگر این که کودکان مهم ترین سرمایه ما هستند و بنابراین مراقبت کردن از آن ها در این شرایط فرسایشی شاید یکی از مهم ترین وظایف ما باشد. 211399/04/18  11:44:03http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115610با کودکان در شرایطِ کروناhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115456والدینِ ناآگاه و استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی، در این روزهای کرونایی، بلای جان کودکان ما هستند. در یادداشت قبل همچنین نوشتم که بهتر است که به یاد داشته باشیم که آن ها مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه ما هستند و کارهایی نکنیم که سرمایه خویش را بر باد دهیم. اما چگونه؟ 211399/04/10  08:30:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115456زندگی در جهنّمِ کروناhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114114در این روزهای به غایت ویرانگر، ما سخت نیازمند آنیم تا از طریق کتاب خواندن، روحمان را تقویت کنیم تا جسمِ ما تاب و توان بیشتری در برابر طوفان سهمگین کرونا پیدا کند، شاید از این جهنّم، راهی به زندگی پیدا کنیم.  211399/02/11  12:43:10http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114114سرمستی ما را پایانی نیست اگر...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114093از این دلایل، نظام ناکارآمد آموزش و پرورش ماست که راه های تحقق شادمانی را به ما نیاموخته است. اگر ما به طور روشمند، مثبت اندیشی را همراه با عمل آموخته بودیم و لذّت آن را چشیده بودیم، باور می کردیم که ما در نهایت به راهی می رویم که قبلاً درباره آن اندیشیده ایم 211398/09/05  14:15:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114093شاید در بهشت بشناسمت!http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114084براي داشتن يك زندگي خوشحالانه هر كدام از ما راهي را انتخاب مي كنيم، برخي از راه ها آن قدر بيراهه است كه دقيقا ما را به بدبختي مي رساند. برخي از راه ها، خيلي موثر نيستند و عملا تغيير قابل توجهي در حال ما ايجاد نمي كند و برخي از راه ها به درستي انتخاب مي شوند و ما را دقيقا به خوشبختي مي رساند. 211398/09/27  22http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114084فاصله مقدسhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114077داشتن رابطه سالم با دیگران تاثیر فراوانی در افزایشِ کیفیت زندگی ما دارد، ولی ما به دلایل مختلف از عهده این کار بر نمی آییم. متاسفانه، نه در دوران کودکی و نوجوانی در مدرسه و نه در دوران جوانی در دانشگاه، هیچ درس و تمرینی را با عنوان دانش و مهارت های زندگی در حمل، نیاموخته ایم!211398/12/04  12:22:06http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114077ويژگي هاي يك انسان تربيت يافتهhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=113250همه موجودات عمر مي كنند، بعضي عمرشان كوتاه است و بعضي بلند، عمر كردن هنر نمي خواهد و عمر طولاني هم براي هيچ حيوان و درخت و انساني مايه افتخار نيست، آن چه مايه افتخار است رشد كردن است. 211398/11/16  14:05:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113250همدردی و همدلیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=111604"به طور کلی همدلی و همدردی مفاهیمی هستند که اغلب به جای یکدیگر به کار می روند. البته این استفاده ی جا به جا از این دو واژه خیلی هم بی راه نیست، چرا که اصولاً هر دوی آن ها به هیجانات انسانی مربوط می شوند. از سوی دیگر این دو مفهوم و واژه برای موقعیت های غم و اندوهی که برای دیگران بوجود می آید به کار می روند، پس از این بابت نیز به هم شباهت دارند.211398/09/30  12:44:24http://peigham.ir/shownews.aspx?id=111604زندگي مثل يك بازيhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=111382دكتر عباس عاشوري نژاد 211398/08/22  12:59:12http://peigham.ir/shownews.aspx?id=111382واردِ بازی های کثیف دیگران نشویم...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110885می دانم این هم از بد شانسی ما بود و یا از گناه نیاکانِ ما و یا از بی کفایتی خودِ ما و یا... که ما در جامعه ای زندگی کنیم که فقط نامِ "جامعه" را یدک می کشد و از حقیقتِ "جامعه" عاری است؛ زیرا اخلاق که مهمترین شاخصه جامعه و مهمترین شاخصه انسانِ سالم برای ساختن یک جامعه در مفهومِ جامعه شناختی است، به تدریج کمرنگ  و کمرنگ تر می شود 211398/07/11  12:53:59http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110885عزیزم حرف های او را هم مي بيندhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=110516با خودم می گویم چقدر خوب است که عزیزم مثل من نیست که بتوانند همزمان به چند نفر و چند چیز فکر کند و جواب کسی که با او حرف می زند را هم بدهد! 211398/06/27  09:04:12http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110516توهم دانایی: خطرناک تر از جهل مرکبhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=110198عباس عاشوری نژاد 211398/05/30  11:58:50http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110198عکس/ از توپ لیگ نوزدهم رونمایی شدhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=110104بازیکنان تیم فوتبال استقلال در تمرین عصر روز گذشته خود توپ‌های جدیدی را که سازمان لیگ برای فصل جدید لیگ برتر در نظر گرفته است، مورد استفاده قرار دادند. 211398/05/23  09:24:45http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110104توهم دانايي در هزاره نادانيhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=110028بي ترديد نوع و ميزانِ تخريب اين بيماري در ميان طبقات مختلف جامعه فرق مي كند اما به گمانِ من سطح و ميزانِ تخريب اين بيماري در ميانِ تحصيل كرده ها و به خصوص معلمان، استادان دانشگاه و مديران بسيار ويرانگرتر است. 211398/05/17  12:17:00http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110028دانشگاه و توهم دانايي(١)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109935من ريشه هاي تخصصي توهم دانايي در رشته هاي تجربي و مهندسي را نمي شناسم ولي گمان مي كنم كه يكي از علت هاي اساسي توهم دانايي در علوم انساني اين است كه جريان هاي عمدتا غيرِ دانشگاهي با استفاده از امكاناتي كه تخت اختيار دارند مي كوشند كه دانشگاه ها را به سازمان تبليغات تبديل كنند211398/05/09  08:52:2http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109935نقلي و فٓندقي در قربانيِ هوس هاي شاه شهيدhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=109836مطالعه تاريخ بدبختي هايمان هم كه جاي خود دارد و توام است با فجايع حيرت انگيز انساني ، فجايعي دردناك و گاه منحصر به فرد كه فراتر از تحمل انسان است!!! 211398/05/02  13:52:45http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109836نمي دانم: نشانه داناييhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=109547بعضي از گرفتاري هاي جامعه ما و شايد بقيه كشورهاي جهان سوم و فقير گرفتاري هاي فرهنگي است. 211398/04/18  09:57:48http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109547اعدام به جرمِ انسانیتhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=109244ما باید روزها و شب های زیادی را گریه کنیم، گریه به حال و روزِ خود، گریه به حال و روزِ انسانیت، انسانیتی که از گذشته های دور تا همین امروز به اشکال مختلف به وسیله صاحبانِ ظالمِ قدرت های سیاسی، اقتصادی و متوهمانِ دینی سلاخی می شود. 211398/04/01  10:12:07http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109244ﺍگر ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯند ...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109017اين روزها خيلي از ما حالمان بد است، روزگارمان حيرت انگيز است: هر روز، فجيع تر از ديروز در معرضِ انواعِ "شبيخون بلا" هستيم، از بلاياي آسماني گرفته تا بلاياي زميني، از بلاهايي كه ديگران بر سرمان مي آورند تا بلاهايي كه خودمان بر سر خودمان مي آوريم... 211398/03/12  14:25:21http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109017معلمی و احساسِ غمگینی http://peigham.ir/shownews.aspx?id=108800سه عامل اساسی برای شادمانی درونی عبارتند از: داشتنِ کاری ارزشمند و داشتنِ احساسِ ارزشمندی کار ، دوست داشته شدن و داشتنِ کسی را برای دوست داشتن و امید به آینده. من در این سخنرانی فقط بر روی عامل اول تمرکز می کنم و در زمانی دیگر به بحث و بررسی عوامل دوم و سوم می پردازم. 211398/02/28  09:43:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=108800 دنیای حیوانات و عواطف عاشقانه آنهاhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=108648یکی دیگر از گره های بغرنج و تاریخیِ ما در روابطِ عاشقانه، "بیان عواطف عاشقانه" است. در این باره شروع به نوشتن کردم: انسان بدون عاطفه، حیوان است؛ در همین قدم اول متوجهِ اشتباهم شدم. همه حیوانات فی نفسه شریفند و وانگهی زندگی ما وابسته به وجودِ شریفِ آنهاست،211398/02/05  08:52:2http://peigham.ir/shownews.aspx?id=108648باز هم معلمی می ارزد...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=108647"وقتی سی نفر در کلاست نشسته اند، حس می کنی سی خانواده در چند نسل را پیش خود داری. هرچه بگویی، انگار در مقابل هزاران نفر گفته ای. 211398/02/18  08:50:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=108647عواطف عاشقانه و ماجراهایشhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=107997جالب است اگر بدانیم که پیچیده‌ترین ابراز احساسات و عشق، به نظر می‌رسد که در دنیای حیوانات خیلی شایع است. رقص‌های عشق بازی "اسفرود"های بزرگ کاکل‌دار با احساسات و عشق عمیقی اجرا می‌شود که اظهار نبود هیچ احساسی در ذهن اجرا کنندگان آن عجیب خواهد بود. 211398/01/20  10:54:11http://peigham.ir/shownews.aspx?id=107997دیوانگی با استاد علیرضا قربانیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=107891من کتابِ "دیوانگی و عاقلی" را در جست و جوی انسان و زندگی، در حال و هوای تیترازِ رویاییِ سریالِ "مدار صفر درجه" نوشتم. تقریبا، قبل از این که هر یادداشتی را بنویسیم، این ساز و آواز را گوش می دادم و در حیرت و سکوتی و در حال و هوای دیوانگی شروع به نوشتن می کردم... 211397/12/27  10:43:31http://peigham.ir/shownews.aspx?id=107891دوچرخه سواري اميد آخرت من استhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=106173شيفتگي به اين و آن نسبت به حتا انسان هايي كه درگذشته اند و امتحانشان را پس داده اند نه تنها در شان انسان نيشت بلكه مايه بدبختي انسان و جامعه است. 211397/11/17  11:08:00http://peigham.ir/shownews.aspx?id=106173دنبال خبرهای بد نباشیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=105722هفته گذشته نوشتم که برای این که یک زندگی ارزشمند و شادمانه داشته باشیم باید از زمان هایی که به سرعتِ برق و باد می گذرد مراقبت کنیم و برای مراقبت از این زمان های شتابنده، چاره ای نداریم جز این که هر مرحله از زندگی را که پشت سرگذاشتیم211397/10/26  09:55:18http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105722ديگر اصلا مهم نيست...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105622واقعا چقدر خوب است كه خيلي چيزها كه در گذشته براي ما خيلي مهم بود، اكنون، ديگر اصلا مهم نيست... 211397/10/16  11:48:21http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105622آدم هایی که دنیا را نجات می بخشند...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105151هر چقدر زمان، بیشتر می گذرد و یا من، در جریانِ زمان، بیشتر می گذرم و بر دانش و تجربه ام وشاید وسعت دیدگاهم افزوده می شود و گمان می برم و البته فقط گمان می برم که بر عمقِ ادراکم از جهان و انسان، افزوده می شود؛211397/09/21  09:14:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105151تاثیر سینما بر تماشاچیان در نظریه" کنش متقابل نمادي"http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105052دکتر عباس عاشوری نژاد211397/09/15  12:15:31http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105052منِ فاعلی و منِ مفعولی در این جهان پیچیدهhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=104783در جهان بسیار پیچیده ای که ما در آن زندگی می کنیم، خوشبختی و بدبختی ما، بستگیِ کامل به روابطِ متقابلِ ما با دیگران دارد و ما چاره ای نداریم که در این بازیِ زندگانی،خود و دیگران را بهتر بشناسیم تا بتوانیم رفتارهایمان را در اجتماع بهتر و بیشتر تحلیل کنیم.211397/09/01  12:18:11http://peigham.ir/shownews.aspx?id=104783غلبه بر باورهای غیرمنطقی و غیرعقلانیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=104408در میانِ همه ‏ی عواملی که آرامش ما را به هم می ریزد و خوشحالی ما را تهدید می ‏کند، باورهای غلط و غیرمنطقی و در نتیجه ضعفِ اعتمادِ به نفس جایگاه ویژه ای دارد. این عوامل، زندگی ما را آشفته می ‏سازد، شادمانی ما را می‏ ستاند و در نهایت، به انواعِ روان رنجوری ها و بیماری های روانی گرفتارمان می ‏کند.211397/08/02  09:22:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=104408ستارگانِ صحرای ماجویhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=104058دکتر عباس عاشوری نژاد211397/07/12  13:36http://peigham.ir/shownews.aspx?id=104058در اين مكان مقدس به ياد هُوارد باسكرويلhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=103469براي خودم هم جالب است كه امشب (دوم شهريور ١٣٩٧) بعد از نماز مغرب و عشا، در جوار بارگاه ملكوتي امام رضا(ع) در صحن "جمهوري اسلامي" نشسته ام و درباره يك معلم شرافتمند امريكايي كه در جريان انقلاب مشروطيت كشته شد، فكر مي كنم. 211397/06/19  10:57:27http://peigham.ir/shownews.aspx?id=103469زندگی کنیم و بگذاریم...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101921برای این که زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند، باید بعضی چیزها را بدانیم، چیزهایی ساده و بدیهی، چیزهایی ساده که اغلبِ درگذشتگان می دانستند و زندگی می کردند و می گذاشتند که دیگران هم زندگی کنند. 211397/05/23  12:24:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101921گامی به سوی خوشحالی با اخلاق حرفه ایhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=101919تابستان 1397 همکاران عزیز و ارجمندم سرکار خانم دکتر انسیه ماهینی (مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی – دانشجویی دانشگاه) و آقای دکتر باقر گرگین (معاون فرهنگی - دانشجویی دانشگاه) از من خواستند تا کارگاهی برای کارکنان دانشگاه با عنوان "اخلاق حرفه ای" برگزار کنم.211397/05/23  12:21:25http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101919ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ...!http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101842"شاد بودن و احساس خوشبختی را به اگرهایمان مربوط نكنیم زیرا اگرها پایان ناپذیرند و بیاد داشته باشیم زندگی یك سفر است و هدف نیست. تنها دو روز در سال است که نمی توانی هیچ کاری انجام دهی: 211397/05/20  12:06:31http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101842هنرِ خوب دیدنhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=101540وقتی تواناییِ تغییرِ زاویه دیدمان را داشته باشیم، زندگی مان خیلی تغییر می کند. در واقع، این زندگی پُر است از مسائلی که ما را خوشحال می کند و پُر است از مسائلی که حالِ ما را خراب می کند..211397/05/04  12:09:53http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101540من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهىhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=101062جهان همیشه محتاجِ رهبرانی است که روحِ بزرگ داشته باشند، رهبرانی معنوی که از اعماق وجودشان به راست گویی و درست کرداری اعتقاد داشته باشند، رهبرانی خردمند که در زندگیِ شخصی شان آبرومند زیسته باشند و حقوق همسر و فرزند و همسایه را محترم شمرده باشند، رهبرانی که با اعتماد به نفس، به دشمنانِ خود هم احترام بگذارند، اهلِ گفت و گو، مدارا و تساهل و تسامح با مخالفان خود باشند211397/04/13  09:10:10http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101062خوشبختی ما در گروِ خوشبختی دیگران است.http://peigham.ir/shownews.aspx?id=100786دکتر عباس عاشوری نژاد211397/03/30  10:04:07http://peigham.ir/shownews.aspx?id=100786لطفا دهان خود را ببندید، اگر...http://peigham.ir/shownews.aspx?id=100634از گذشته های دور تا امروز، معیارِ زیبایی در هر دوره ای و در هر جغرافیایی فرق می کرده است، هم معیارِ زیبایی در معماری و هم لباس ها و هم آدمیان. ما آدمیان که در جریان زمان گذشتیم و اسم آن گذشتنِ زمان گذاشتیم و ارتباطاتمان بیشتر شد...211397/03/23  08:47:45http://peigham.ir/shownews.aspx?id=100634ما و کودکانِ ما در این روزگار سختhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=99350در این روزگار، پدر يا مادر كودكان بودن مشكل است، البته پدر و مادر نوجوان و جوان هم بودن مشکل است. اما در این روزگار که گرفتاری های ما فراوان است و اوقات فراغت، کم و کودکان علی القاعده نیازمند ارتباط بیشتر با ما هستند، پدر و مادر کودکان بودن خیلی مشکل است211397/03/03  09:12:1http://peigham.ir/shownews.aspx?id=99350قطره ای از باده ای آسمانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=99214دیدارِ حیرت انگیزِ شمس و مولانا، در واقع نماد و نشانه ای آشکار است برای آنان که می خواهند در ادامه ی این زندگی، در جهانِ بیکرانه نیز زندگی کنند. 211397/02/29  09:18http://peigham.ir/shownews.aspx?id=99214