صفحه ادبياتپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir12/5/2023 9:29:17 AM پایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir/resources/images/peigham_logo.pngپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir10070پایگاه خبری تحلیلی پیغامfaسايت گاز استان بوشهر60راهزن مقدسhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=117524به قول براهنی، در «اسماعیل» آتشی شاعری است که راز عشق و مرگ را دریافته‌است؛ بنابراین شعر ظهور در حکم چاووشی است که مردگان را به مهمانی دعوت می‌کند. یا چنان‌که براهنی خطاب به اسماعیل شاهرودی می‌گوید: به مدد عشق از گور بیرونت خواهم کشید! 301399/06/21  00:39:0http://peigham.ir/shownews.aspx?id=117524