مرکرپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir3/24/2019 1:04:37 AM پایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir/resources/images/peigham_logo.pngپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir10070پایگاه خبری تحلیلی پیغامfaسايت گاز استان بوشهر60آرزو می کنم از در خداوند، که به فرزندانم هم همسری بدهد، همانند پدرشانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=107888دعای سرکارخانم دکتر مریم پرهیزکاری، به همسر نخبه و بزرگش چنین بود:« آرزو می کنم از در خداوند، که به فرزندانم هم همسری بدهد، همانند پدرشان.»381397/12/27  10:26:21http://peigham.ir/shownews.aspx?id=107888داستان تمام نشدنی قیمت های غیر مصوب http://peigham.ir/shownews.aspx?id=107526این داستان قیمت های غیر مصوب و باری به هرجهتی که سریالی و رگبار گونه برعرصه ی بازار باریدن گرفته است، علیرغم وعده وعیدهای مسئولین و بخصوص والی محترم استان که هرکس این کند و آن کند، به شدت با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد. 381397/12/08  10:00:49http://peigham.ir/shownews.aspx?id=107526مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=105720دنیا را اگر آب ببرد، ما به فکر سود و سوداگری و به نوعی در فضای شهرت و کسب جایگاه و دیده شدن و شاخص شدن هستیم، توبره ی ما پر شود و نشانه دار شویم، کافی است، این خصیصه متاسفانه سن و سال و رتبه های دیگری هم سرش نمی شود،یک شبه می شویم نویسنده و هنرمند و روزنامه نگار و کارشناس فلان و خبره در فهم تاریخ و...... 381397/10/26  09:51:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105720مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=105600پزشک ها با داروخانه ها و داروخانه ها با دارو فروشان آزاد که کلیدواژه ی یافتنشان زنگ زدن روی گوشی مجهز به سیم کارتی ناشناس،که نام حیوانی رابرخودگذاشته است381397/10/15  12:42:39http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105600مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=105053داروخانه ها هم قانون سازشدند ،نه اینکه دارو ارزان است، این کاسبان بابت مالیات وسرویس ردیفی را برقیمت تمام شده ی دارو افزوده اند مثل رستوران ها و......381397/09/15  12:16:34http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105053مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=104781چه قدر، ما بوشهری ها بیچاره وتسلیمیم وچه قدر در طول زمان با تعامل بیش ازاندازه امان درشدت محرومیت بی جرم وجنایت خود دخیل وباعث شده ایم، درسرتاسر کشور شنیده می شود و شنیده ام که....381397/09/01  12:09:26http://peigham.ir/shownews.aspx?id=104781یک سال گذشت و بوشهر هنوز شهردار نداردhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=101917یک سال گذشت و بوشهر هنوز شهردار ندارد؟ چرا اینگونه است؟ چرا اوضاع این شهر با قدمت چنین است؟ وچرا فریاد رسانه وغیررسانه به آسمان است که باید مدیریت اجرایی دراختیار جوان قرارگیرد و پیران و از سی سال بر سرکار گذشتگان باید گذشت و جوان های تازه نفس باید بیایند وکهکشانی ترین زمینه های توسعه ی شهری را بر زمین نازل نمایند وگوشه گوشه ی این خاک را وسعتی دیگر ببخشند؟381397/05/23  12:16:00http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101917برای مشکلات کشور باید ریشه ای اقدام کردhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=101066وامروز که دچار بحرانیم، خوف این است که وعده ها براسلوب و اساس نباشد و جهت رفع موقت قضایا نباشد، از همین جا باید ریشه ای اقدام نمود، ناظر بر همه چیز بود، مقطعی گیرم رفع بحران شود ولی فرداها نزدیکند.381397/04/13  09:50http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101066اعضای شورا بجای شعار اختلافات داخلی را رفع کنندhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=100788پیغام: اسکندر احمدنیا نویسنده و روزنامه نگار بوشهری در ستون "مرکر" هفته نامه به انتقاد از طولانی شدن انتخاب شهردار بوشهر توسط شورای شهر و مسائل اجتماعی و ورزشی در استان پرداخت که در ادامه می خوانید: 381397/03/30  10:07:10http://peigham.ir/shownews.aspx?id=100788مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=99352از قبل ماه مبارک رمضان تا لحظه ی نگارش این یادداشت (نوشته ام را رها کردم و به کوچه رفتم و.....) بچه های افغان مستقر در شهر که مدرسه و صدورشناسنامه و شغل و تابعیت ایران را به چنگ آورده اند، شب ها و روزها و گاه و بیگاه در پارک ها و کوچه ها و ساحل دست بزن پیدا کرده اند. جدل ودشنام وچاقو و... 381397/03/03  09:30:2http://peigham.ir/shownews.aspx?id=99352مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=99213اسکندر احمدنیا381397/02/29  09:16http://peigham.ir/shownews.aspx?id=99213مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=97263آمدند که آب بینیش را بگیرند، چشمش را کور کردند،آمدند به کالای ته لنجی سروسامانی بدهند، اشراف دولت را برامور محکم کنندو قانون را وضع شده را نهادینه کنندتا اجحاف وگرانی را برچینند و اقلام واراداتی را شاخص نمایند و از ورود اقلامی که ضربه به تولید داخلی می زنند پیشگیری نمایند،381396/11/18  11:30:50http://peigham.ir/shownews.aspx?id=97263مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=80873سه ماه دیگرتا پایان دولت یازدهم مانده است دراین سه ماه تمام آدم هایی که ازاردوگاه گذشته مانده اند در یورشی مایوسانه خواستند تا این دولت را که دولت مردم است با حذف یک مهره ی فعال ازچشم ها بیندازند که با فاصله ای بلند این ماراتن را باختند،381395/12/10  09:58http://peigham.ir/shownews.aspx?id=80873مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=80058این روزها اگر پاییز و زمستان به عهد خود وفا نکرده اند در شهر ما بوشهر شور و رایزنی انتخابات بیگاه و خارج از وقت خود در هر کوی و برزن بازار و اداره و دریا سرازیر گشته است ا381395/11/09  11:28:25http://peigham.ir/shownews.aspx?id=80058مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=74283پلیس راهور و همچنین راهنمایی و رانندگی استان بوشهر اعلام نموده است که اگر تا پایان شهریور ماه خودروها کارت معاینه ی فنی نداشته باشند به طور خودکار روزی پنجاه هزار تومان جریمه می شوند، از بعد از ماه مبارک رمضان تا این لحظه من چهار بار نیمه شب رفته ام تا وقت کاری روز بعد نوبتم نشده است چرا؟ یک دستگاه است و یک نفر و تمام خودروها......381395/06/03  09:04http://peigham.ir/shownews.aspx?id=74283مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=73515وزیر محترم نیرو اعلام کرده است که مصرف برق بالارفته است، به همین منظور در دنیا برق گران است ولی ما ارزان به مردم داده ایم،از این رو راهش این است که گران کنیم تا کمتر مصرف شود381395/05/21  12:46:30http://peigham.ir/shownews.aspx?id=73515مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=66434دوباره هجوم پارسی ها، آغاز شده است،پترکبیر دیگری گویا این سرزمین را نادیده گرفته است و سالی چند بار تجدید قوا می کند تا فتح الفتوحی انجام دهد و بوشهر را به چنگ آورد چنان که محمود غزنوی سومنات را و کوه نور را و... 381395/02/28  10:43:29http://peigham.ir/shownews.aspx?id=66434مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=46828خبر خوب، خبری که پیام دارد، پیامی که خبر از کوی عاشقان دارد، خبر این است که در همین شهریور ماه، همین شهریور پر از باران، باران شرجی یک روزنامه در راه است .....381394/06/11  12:38:19http://peigham.ir/shownews.aspx?id=46828تابلوی مدرسه http://peigham.ir/shownews.aspx?id=44727تابلوی مدرسه مزین شده است: به ...دولتی! خانم مدیر می گوید: هر دانش آموز دو میلیون تومان بیاورد، ماه های مرداد و شهریور،کلاس های پیش دانشگاهی دایر می شود، بعد از بهمن ماه تعطیل می کنیم، بروند بخوانند برای کنکور 95، در این میان مشخص نیست آموزش و پرورش کجای کاراست؟ چندین فقره است که به هر بهانه ای اولیاء دانش آموزان را دعوت به جلسه کرده اند و توجیه پشت توجیه تا شاید ... 381394/04/10  10:50:40http://peigham.ir/shownews.aspx?id=44727مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=42722شب را تا صبح گاهی خواب و هم بیشتر بیدار، که کی و چه وقت گره مشکلات این شهر باز می شود؟ شورای شهر ما و شهرداری شهر ما شده است جولانگاه تاخت و تاز قدرت های دسته ای و گروهی، عده ای را که می توانند کار کنند، پس می زنند، شهرداری می رود، شهرداری می آید و می آید تا مستقر شود، استاندار استان سد راه می شود،........381394/02/30  14:08http://peigham.ir/shownews.aspx?id=42722مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=41800خدایا خودت ما را ببخش و عاقبت بخیر فرما که نمی توانیم جلو این زبانِ ناآراممان را بگیریم! ایهاالناس! خانه ی شهردار چه شد و پولش کجا رفت؟! از این که بگذریم، چند کاندید داشت شهرداری و چه کسی چه تعداد و چه کسی..؟! چه خوش گفت آن یار که گفت: شهردار را مردم باید انتخاب کنند!381394/02/09  14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=41800مر کرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=37607سخت راه می روم ، زیر پاهایم در حین حرکت گویا چاهی کنده می شود دلم می خواهد آن قدر پر از انرژی شوم که تمام ساحل دوست داشتنی خاطره هایم را دور بزنم، نوروز دارد می آید در گوشه هایی از این ساحل کاسبی عده ای زیادی که جمعه ها ( فقط جمعه) یعنی یک نیم جمعه می آیند و خرت و پرت هایشان را پهن می کنند...381393/12/21  11:18:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=37607 مر کرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=28194در هفته پیش رسانه ها از جمله همین هفته نامه که دست شماست از قول رییس محترم شواری شهر بوشهر خبری داشتند مبنی بر این که جناب رییس فرموده است که :من نیروهای مازاد آتش نشانی را مثلاً کشف کرده ام( نقل به مضمون) فحوای اصل خبر این است که جناب رییس محترم به گونه ای می خواهد در تداوم راه شهرداری در قطع درختان این سامان به نوعی قدرت نمایی اهتمام ورزند . ....381393/09/19  09:59http://peigham.ir/shownews.aspx?id=28194مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=20707جمعه یک اسم خارجی است ؟!381393/08/07  16:51http://peigham.ir/shownews.aspx?id=20707مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=20705 بیش از دوازده سال است که جاده ی ساحلی منطقه ی دلوار به دیر، مردم را در انتظار تبدیل شدن به اتوبان گذاشته است، روزی نیست که این جاده ی ( نی قلیانی) باریک به نوعی تلفات ندهد چندین استاندار و دولت و .. آمده اند و رفته اند و خبری نیست که نیست.381393/08/07  14:48http://peigham.ir/shownews.aspx?id=20705مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=19909خیابان شهید چمران همیشه پر از تردد است، کامیون ها، وانت های سایپا و... شن و ماسه و خاکروبه و... بارها نوشته ایم و می نویسیم، نه گوش شهرداری بدهکار این حرف هاست و نه پلیس محترم نیروی انتظامی چشم همیشه بیدارش را صرف رصد این موارد می کند. معترضین هم حیرانند که چه کنند، به که بگویند؟381393/07/13  19:23http://peigham.ir/shownews.aspx?id=19909مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=15863 وزیرمحترم بهداشت و درمان اعلام کرده است که بیمارستان ها بخش اعظمی از بستری و دوا و درمان را متقبل می شوند، یعنی بیمه می دهد و ده درصد سهم بیماران ، بسیار خوب است اگر چه قبل از پیدایش دوران سازندگی و بعد از اصلاحات و بعدتر اصولگراها، یک درصد کمی دفترچه های خدمات کشوری و بیمه های دیگر می دادند ...381393/04/12  15:55http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15863مر کرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=15862علی رغم این که از سوی بالاترین مقامِ دارو و درمان و اورژانس ، توصیه ی رسمی شده است که بیمارستان ها هزینه ی بستری و دوا و درمان دفترچه داران بیمه ای را « مجانی» انجام دهند.........381393/04/03  12http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15862مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=15861 یکی از سایت های قدیمی و مقداری جنجالی استان در تاریخ 13 خرداد ماه ( سایت سین ...) از قول دادستان انقلاب نوشته است که فردی مدت هاست مبالغ بسیار بالایی از مردم دریافت نموده است و هرماه سود کلانی( فراتر از بانک ها) و گاهی هم ماشین های مدل بالایی که مثل آب خوردن وارد می کند ....381393/03/20  10http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15861مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=15042طرفت کارگران شهرداری هستند، پیاده آن هم ساعت نزدیک به دوازده ی شب، می آیند زباله ها ( کیسه ها را ) از سبدها بیرون می آورند و بعد که ماشین می آید با عجله کیسه ها را پرت می کنند توی ماشین کمپرسی سه تنی که به اندازه ده کوره ی آجر پزی عهد بوقی ، دود به اطراف خود می پراکند، سروصدای اگزوز سوراخ سوراخ ماشین و بوی خفه کننده ی دود و سرسامی که از هر سو می بارد. 381393/03/15  10http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15042مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=10993 بعد از ظهر نهم فروردین ماه است، ساعت 7:30 رفته ایم به استقبالِ چند زایر بیت الله الحرام در خیابان امام رضا (ع) (فرودگاه بین المللی بوشهر ) درب ورودی و درب خروجی هر دو بسته اند و پشت اشان مأمورین محترم نیروی انتظامی قدم می زنند...381393/01/27  14:56http://peigham.ir/shownews.aspx?id=10993مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=10367گفت: خیابان ها و کوچه های شهر شما چر این همه چاله و چوله دارد؟ گفتم: شهر شما هم دارد. جواب داد: دارد ولی نه این قدر ! گفتم: ما مردمی هستیم که به دلیل همسایگی با دریای آزاد ماهی ( آن هم ارزان) زیاد می خوریم و برای این که تنوع غذایی داشته باشیم گوشت، کله پاچه، خرما، ارده، مسقطی و شیرینی های خامه ای و... زیاد مصرف می کنیم....381393/01/04  22:40http://peigham.ir/shownews.aspx?id=10367مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=9379واقعاً آدم از رویکرد گاهی به گاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ( البته تعداد کمی از آن ها) تعجب می کند و حق دارد از این وکلای محترم بپرسد که : چرا ایراد می گیرید که در سبد کالا، برنج خارجی را به جای ایرانی داده اند؟ البته حرف حقی است ولی ما در دولت گذشته در صف های طویل و عذاب آوری برای همین برنج هندی که در عوض پول نفت ، انبارهایمان تا چند دوره ی دیگر ریاست جمهوری انباشته از آن است چقدر سرو 381392/11/29  09:47:51http://peigham.ir/shownews.aspx?id=9379مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=8547صبح یکشنبه بیست و یکم دی ماه عجب بهاری ست، زلالی و خوش نفس کشیدن از سرو روی زندگی می بارد بارش ریز و برف گونه ی باران و عبور روان و آهوانه ی عابران ، حکایت از نشاطی تازه است که بر قامتِ همیشه بسته و غبارزده ی شهردمیده است.381392/11/03  09:18:23http://peigham.ir/shownews.aspx?id=8547مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=7860در مرکز شهرستان دشتستان بانک هایی هستند که جواهر و زیور و طلای مردم را می گیرند و مبلغی هم به آن ها می دهند، هر مدتی که صاحبان اموال مایل باشند، بانک از آن ها نگهداری می کندو هرگاه که خواستند با ارایه رسید تحویل می دهند و وجه پرداخت شده را هم پس می گیرند!381392/10/17  14:08http://peigham.ir/shownews.aspx?id=7860مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=7859می گویند: اگر کسی نوشت که در حوزه ی والی گری یک استاندارتخلفاتی در زمینه ی تقسیم آب کشاورزی یا امور بهداشتی یا امور ترافیک شهری یا نارسایی خدماتی و ...و ... صورت گرفته است این فرد آب به آسیاب دشمن می ریزد و دولت را تضعیف می کند. 381392/09/26  14:1http://peigham.ir/shownews.aspx?id=7859مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=6439خیابان مجاور سینما بهمن ( جنوب آن) که دو تیکه شده است، به گونه ی یک خط کش ده سانتی است که در طول دو نیم شده باشد. خودرویی جلومان بود و می خواست از دور برگردان به سمت چپ باریکه ی آن برود که دقایقی تقریباً طولانی فریاد بوق ها را درآورد.آقای شهردار ......381392/09/13  09:39:16http://peigham.ir/shownews.aspx?id=6439مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=3771 پرونده ی اختلاس در گمرک بوشهر گویا از جنسِ سه هزار میلیاردی است که رفتنش معلوم و بازگشتش به آدرس جهان دیگر است! حرف این است که به چه نیتی هر از گاهی دل پر از درد مردم را پر از آه و ناله ی تازه ای می کنند...381392/07/30  09:40:41http://peigham.ir/shownews.aspx?id=3771مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=3494گفت: می ترسم ! پرسیدم از چه ؟ گفت: از دارو ، از دکتر ، از تخت ، از سُرم، از آمپول و از هر چه و هر جا که بویِ بیمارستان می دهد! پرسیدم چرا؟ گفت: این روزها ... گفتم:این روزها چه؟ بریده بریده حرف هایی زد که نفهمیدم.381392/07/23  09:06:51http://peigham.ir/shownews.aspx?id=3494مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=2779اما بعضی ها ( فقط و فقط بعضی ها) مدام آویزانِ یقه و چفت و بستِ گوشه ، گوشه ی لباس هایشان می باشند و فکر بکری در مُخشان نیست الا که حواس و توجه مبارکشان رفته است جایی که : خدایا اتویِ نازنینِ شلوارم ! ای وای پیراهن ام چروک می شود اگر چند دقیقه توی یک مُبل جا بگیرم و هزار بدبختی دیگر ...381392/07/02  14:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=2779مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=2314رئیس مجلس شورای اسلامی و بخش اعظمی از نمایندگان تا قبل از انتخابات مرتب فریاد و دادشان این بود که بسیاری از اقدامات دولت دهم مصوبه ی مجلس را ندارد اکنون که دولت یازدهم آمده است موافقان دولت قبلی هر گونه که دلشان خواست در مقابله با دولت جدید حرف می زنند حرف هایی که نقد نیست و نوعی حمله است ! و آقای رئیس هم ساکتِ ساکت است !381392/06/19  11:40:39http://peigham.ir/shownews.aspx?id=2314مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=1876 یک بگو مگوی محلی و تند شدن این همسایه با آن همسایه گاهی گوشه ای از یک منطقه یا کوچه ای از آن را به تشنج می کشد.... 381392/06/06  09:49:40http://peigham.ir/shownews.aspx?id=1876مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=1610استاندار محترم بوشهر در مصاحبه ی جدید خود گفته است ( سایت های استانی) : در کابینه ی جدید پیشنهادی نقش و جایگاهی برای جوانان در نظر گرفته نشده است !381392/05/30  13:05http://peigham.ir/shownews.aspx?id=1610مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=1219تقریباً همه روزه نیروی انتظامی نبش شرقی فلکه ی قدس را به قُرق خود در می آورد برای شکار موتور سیکلت ها. حالا چگونه موتورها را در ماشین مخصوص قرار می دهند و گاهی شبیه روی هم تلنبار شدن بماند! .......381392/05/09  14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=1219مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=1074بازار خیلی بی در و پیکر شده است. آدم های خوب و منصفی در این بازار هستند اما اکثریتی بی توجه به عرف و قانون با استفاده از موقعیت های بحرانی تا می توانند در فروش عرضه اجحاف می کنند.......381392/05/01  10:31:20http://peigham.ir/shownews.aspx?id=1074مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=937شورای سوم شهر ما، کارهای خوبی در زمینه ی بوشهر شناسی نموده است و با اختصاص چند روزی به نام روز بوشهر کارهای مثبت و ماندگاری انجام داده است، با سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رابطه ی خوبی داشته و مدیریت هماهنگی داشته اند .....381392/04/25  24:05:0http://peigham.ir/shownews.aspx?id=937مرکرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=611تصویری دیدم از صدا و سیما در صبحِ روز میلاد امام دوازدهم «عج» این تصویر دعای مردم رنگین پوست کشور آفریقای جنوبی بود برای بهبودی حالِ « نلسون ماندلا» مبارز ضدِ «آپارتاید» او بیش از نود سال دارد...381392/04/11  11http://peigham.ir/shownews.aspx?id=611تستhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=558تست381392/04/09  13:09http://peigham.ir/shownews.aspx?id=558