از دفتر تاريخپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir12/5/2023 8:27:19 AM پایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir/resources/images/peigham_logo.pngپایگاه خبری تحلیلی پیغامhttp://peigham.ir10070پایگاه خبری تحلیلی پیغامfaسايت گاز استان بوشهر60امروز یکشنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۹/روز ملی کرمانشاهhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115954امروز یکشنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی، برابر با ۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۶ جولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/05/05  09:29:28http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115954امروز شنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۹ /روز ملی اردبیلhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115952امروز شنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با چهار ذی‌الحجه ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۵ جولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/05/05  09:24:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115952امروز جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳ هجری شمسی http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115951امروز جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۳ ذی‌الحجه ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۴ جولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/05/03  23:07http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115951امروز پنج‌شنبه 2 مردادماه/امروز سالگرد ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه(س) استhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115875امروز پنج‌شنبه 2 مردادماه 1399 هجری شمسی، مطابق با 1 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری و 22 جولای 2020 میلادی است. 451399/05/02  12:03:09http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115875امروز سه‌شنبه 31 تیرماه / مصادف با شهادت حضرت امام محمدتقی (ع)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115852امروز سه‌شنبه 31 تیرماه 1399 هجری شمسی، مطابق با 29 ذی‌القعده 1441 هجری قمری و 21 جولای 2020 میلادی است. 451399/04/31  11:58:21http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115852امروز دوشنبه 30 تیرماه 1399 هجری شمسی http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115851امروز دوشنبه 30 تیرماه 1399 هجری شمسی مطابق با 28 ذی‌القعده 1441 هجری قمری و 20 ژولای 2020 میلادی است. 451399/04/30  11:56:11http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115851امروزیک‌شنبه-29 تیرماه1399-http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115850امروزیک‌شنبه-29 تیرماه1399- مطابق با 27 ذی‌القعده 1441 هجری قمری و 19 جولای 2020 میلادی است. 451399/04/29  11:54:37http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115850امروز چهارشنبه 1 مردادماه 1399 هجری شمسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115849امروز چهارشنبه 1 مردادماه 1399 هجری شمسی، مطابق با 1 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری و 22 جولای 2020 مبلادی است. 451399/05/01  11:52:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115849امروز شنبه 28 تیرماه 1399/روز جهانی نلسون ماندلاhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115812امروز شنبه 28 تیرماه 1399 مطابق با 26 ذی‌القعده 1441 هجری قمری و 18 جولای 2020 میلادی است. 451399/04/28  11:59:57http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115812امروز جمعه 27 تیرماه 1399http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115783امروز جمعه 27 تیرماه 1399، مطابق با 25 ذی‌القعده 1441 هجری قمری و 17 جولای 2020 میلادی است. 451399/04/27  12:24:03http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115783امروز پنج شنبه 26 تیرماه 1399 http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115782امروز پنج شنبه 26 تیرماه 1399 مطابق با 24 ذی‌القعده 1441 هجری قمری و 16 جولای 2020 میلادی است. 451399/04/27  12:19:50http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115782امروز چهارشنبه 25 تیرماه 1399 http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115781امروز چهارشنبه 25 تیرماه 1399 مطابق با 23 ذیالقعده 1441 هجری قمری و 15 جولای 2020 میلادی است. 451399/04/25  12:17:27http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115781امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115780امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ مطابق با ۲۲ذی‌القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۱۴ جولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/24  12:12:02http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115780 امروز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115715 امروز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹مطابق با ۲۱ ذی‌القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۱۳ جولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/23  11:16:13http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115715امروز یک‌شنبه ۲۲تیرماه ،روز جهانی بدون نایلکسhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115677امروز یک‌شنبه ۲۲تیرماه ۱۳۹۹ مطابق با ۲۰ذی‌القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۱۲ جولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/22  09:21:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115677امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ هجری شمسی/قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهدhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115676امروز شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ هجری شمسی مطابق با ۱۹ ذیقعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۱۱ جولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/21  09:16:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115676امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115639امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق با ۱۸ ذی القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۱۰ ژولای ۲۰۲۰ میلادی است.451399/04/20  16:12:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115639امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ / آغاز انتشار روزنامه اطلاعات در تهرانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115636امروز پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق با ۱۷ ذی‌القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۹ ژولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/19  13:09:18http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115636چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹/امروز روز ادبیات کودکان و نوجوانانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115635امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسی، مطابق با ۱۶ ذی‌القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۸ ژولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/18  13:16:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115635امروز سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115626امروز سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق با ۱۵ ذی القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۷ جولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/19  12:00:56http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115626امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسی http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115625امروز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق با ۱۴ ذی‌القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۶ ژولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/19  11:57:20http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115625امروز یکشنبه ۱۵ تیر۱۳۹۹ هجری شمسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115624امروز یکشنبه ۱۵ تیر۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق با ۱۳ ذیقعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۵ جولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/15  11:52:49http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115624امروز شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسی مصادف با تولد صادق چوبکhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115623امروز شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق با ۱۲ ذیقعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۴ ژولای ۲۰۲۰ میلادی است 451399/04/14  11:50:58http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115623امروز جمعه، ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹ مصادف با میلاد امام رضا(ع)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115505امروز جمعه، ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق با ۱۱ ذی القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۳ژولای ۲۰۲۰ میلادی است. مناسبت امروز در تقویم ملی و اسلامی ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در سال ۱۴۸ هجری قمری است. 451399/04/13  15:57:48http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115505امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115487امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق با دهه ذی‌القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲ ژولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/12  01:58http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115487امروز چهارشنبه ۱۱ تیر 1399،مصادف با درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115477امروز چهارشنبه ۱۱ تیر 1399 هجری شمسی مطابق با ۹ ذلقعده ۴۴۴۱ و یک ژولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/11  11:18:25http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115477امروز سه شنبه، ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹مصادف با روز صنعت و معدن http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115464امروز سه شنبه، ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی، مصادف با ۸ ذی‌القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/10  12:37:05http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115464 امروز دوشنبه، ۹ تیر ماه ۱۳۹۹، مصادف با تولد همایون خرمhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115460 امروز دوشنبه، ۹ تیر ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی، مطابق با ۷ ذی‌القعده ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/09  11:36:29http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115460 امروز یکشنبه، هشتم تیرماه ۱۳۹۹هجری شمسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115429پیغام: امروز یکشنبه، هشتم تیرماه ۱۳۹۹ هجری شمسی، مطابق با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی و ۲۸ ذیقعده ۱۴۴۱ هجری قمری است. 451399/04/08  10:13:13http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115429 امروز شنبه ۷ تیرماه 99، شهادت شهید بهشتی و هفتاد و چند تن از همراهانشhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115427 امروز شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹ مطابق با ۵ ذلقعده ۱۴۴۱ قمری و ۲۷ ژولای ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/04/07  10:08:53http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115427امروز، شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹؛ مصادف باشهادت دکتر مصطفی چمران http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115276امروز، شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، مطابق با ۲۸ شوال ۱۴۴۰ هجری قمری و ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/31  12:59:47http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115276جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹، روز جهانی علیه کار کودکhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115147امروز جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹مطابق با ۲۰شوال ۱۴۴۰هجری قمری و ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/23  16:59:47http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115147پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115130پنج‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی، برابر با ۱۹ شوال ۱۴۴۰هجری قمری و ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/22  12:39:00http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115130چهارشنبه، ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹شمسی،روز جهانی صنایع دستیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115129امروز چهارشنبه، ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹شمسی، مطابق با ۱۸ شوال ۱۴۴۱هجری قمری و ۱۰ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/21  12:31:30http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115129سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ شمسی/«روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای» و «روز صنایع‌دستی»http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115112امروز سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ شمسی برابر با ۱۷ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۹ ژوئن۲۰۲۰ میلادی است . 451399/03/20  11:20:13http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115112امروز دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115059امروز دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۱۶ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۸ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/19  09:03:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115059امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ شمسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=115058امروز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ شمسی مطابق با ۱۵ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۷ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/18  08:59:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115058 امروز شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ شمسی http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115041 امروز شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ شمسی مطابق با ۱۴ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۶ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/17  10:02:16http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115041جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸، روز جهانی محیط زیستhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114990 در تقویم میلادی، امروز به نام «روز جهانی محیط زیست» نام‌گذاری شده است. 451399/03/16  12:36:21http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114990پنج‌شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹، قیام پانزده خردادhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114961امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۱۲ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۴ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/15  14:54:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114961چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹شمسی، اعلام رسمی خبر درگذشت امام خمینیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114929امروز چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ شمسی مطابق با ۱۱ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۳ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است 451399/03/14  11:52:35http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114929سه‌شنبه ۱۳خرداد۱۳۹۹شمسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114914امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ شمسی برابر با ۱۰ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است 451399/03/13  11:56:52http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114914امروز دوشنبه ۱۲ خرداد 1399http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114913امروز دوشنبه ۱۲ خرداد 1399 و ۹ شمسی مطابق با ۹ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۱ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی است.451399/03/12  11:54:03http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114913یک‌شنبه ۱۱خرداد ۱۳۹۹،روز جهانی بدون دخانیاتhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114905در تقویم میلادی امروز به نام «روز جهانی بدون دخانیات» نام‌گذاری شده است. 451399/03/11  15:24:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114905شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹، تصویب قانون سرشماری در ۹۱ سال پیشhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114845امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ مطابق با ۷ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۳۰ مه ۲۰۲۰ میلادی‌است. 451399/03/10  08:07:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114845جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹، درگذشت فریدون توللیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114827امروز جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۶ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۹ مه ۲۰۲۰ میلادی است 451399/03/09  11:35:25http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114827پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹هجری شمسی، روز جهانی بهداشت قاعدگیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114788پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹هجری شمسی مطابق با ۵ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/08  12:32:19http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114788امروز چهارشنبه ۷ خرداد۱۳۹۹، تولد محمد بیابانیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114765امروز چهارشنبه ۷ خرداد۱۳۹۹ شمسی مطابق با چهار شوال ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۷ مه ۲۰۲۰ میلادی است 451399/03/07  09:59:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114765سه‌شنبه ۶خرداد ۱۳۹۹/ادیب نیشابوری معروف به ادیب اول درگذشتhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114751سه‌شنبه ۶خرداد ۱۳۹۹هجری شمسی مطابق با ۳شوال ۱۴۴۱هجری قمری و ۲۶مه۲۰۲۰ میلادی است. 451399/03/06  12:05:20http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114751دوشنبه ۵خرداد ۱۳۹۹، اکتشاف نفت در ایرانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114704دوشنبه ۵خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی مطابق با ۲شوال ۱۴۴۱هجری قمری و ۲۵مه۲۰۲۰ میلادی 451399/03/05  11:44:58http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114704یک‌شنبه ۴خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی،عید سعید فطر، روز ملی دزفولhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114683امروز در تقویم ملی ایران «روز دزفول، روز مقاومت و پایداری» نام‌گذاری شده است. 451399/03/04  09:57:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114683شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹، روز آزاد سازی خرمشهرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114680امروز یاد آور یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های ملی‌ایران یعنی آزادسازی خرمشهر از اشغال ارتش متجاوز عراق در سال ۱۳۶۱ است451399/03/03  11:12:35http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114680جمعه دوم خرداد ۱۳۹۹، روز جهانی قدس، سالگرد انتخابات دوم خردادhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114638از مهم‌ترین وقایع سیاسی پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ است. 451399/03/02  13:14:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114638پنج‌شنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۹ جشن‌ گرما؛ بزرگداشت ملاصدرا؛ تولد جلیل شهنازhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114627امروز در تقویم ملی، جشن گرما، روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف و نیز روز بزرگداشت ملاصدرا(صدرالمتألهین) نام گرفته است. 451399/03/01  13:48:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114627چهارشنبه ۳۱اردیبهشت ۱۳۹۹/ روز اهدای عضو، اهدای زندگیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114614امروز در تقویم رسمی ایران به‌نام «روز اهدای عضو، اهدای زندگی» نام‌گذاری شده است. 451399/02/31  02http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114614سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ روز ملی جمعیت/ تشکیل دانشگاه آزاد اسلامیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114595در تقویم ملی ایران امروز به نام «روز ملی جمعیت» نام‌گذاری شده است. 451399/02/30  11:32:45http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114595یک‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، تولد دکتر محمد مصدق/ تأسیس فرهنگستان ایرانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114574امروز سالروز تولد دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران در ملی کردن صنعت نفت است. وی در سال ۱۲۶۱ در چنین روزی به‌دنیا آمد. 451399/02/29  11:13:22http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114574یک‌شنبه ۲۸اردیبهشت ۱۳۹۹ ، روز بزرگداشت خیام نیشابوریhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114544امروز در تقویم ملی ایران «روز بزرگداشت حکیم عمر خیام» نام‌گذاری شده است. خیام ریاضی‌دان، حکیم، منجم، موسیقی‌دان و شاعر بزرگ فارسی قرن پنجم هجری قمری است. عمده شاعری خیام در شاعری رباعیات او است. 451399/02/28  09:51:14http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114544شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ پایان ساخت تونل کندوان، قتل آغا محمدخان قاجارhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114531امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مطابق با ۲۲رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۱۶مه ۲۰۲۰ است. 451399/02/27  11:58:26http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114531جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ شهادت امام علی (ع)http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114491امروز سالروز شهادت امام علی علیه‌السلام است. 451399/02/26  13:35:26http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114491پنج‌شنبه ۲۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114477مهم‌ترین مناسبت امروز، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی است. 451399/02/25  12:35:18http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114477 چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، سالروز ضربت خوردن امام علی علیه‌السلام، لغو امتیاز تنباکو، افتتاح کارخانه خودروسازی ایران ناسیونالhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114465امروز مصادف با سالروز ضربت خوردن امام علی (ع) به دست ابن ملجم مرادی، یکی از خوارج در مسجد کوفه و در سال چهلم قمری است. همچنین لغو امتیاز تنباکو‌ به فتوای آیت‌الله میرزا حسن شیرازی در سال ۱۲۷۰ هجری شمسی در چنین روی روی داده است. 451399/02/24  09:40:12http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114465سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت، روز جهانی پرستارhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114434امروز سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با ۱۸ رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۱۲ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/23  10:01:01http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114434دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، تولد مریم میرزاخانیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114425امروز سالروز تولد مریم میرزاخانی، ریاضیدان نابغه ایرانی، (۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۶ – ۲۳ تیر ۱۳۹۶) است. وی استاد دانشگاه استنفورد بود. میرزاخانی در سال ۲۰۱۴ به خاطر کار بر «دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها» برندهٔ مدال فیلدز شد، که بالاترین جایزه در ریاضیات است. وی تنها زن و اولین ایرانی برندهٔ مدال فیلدز است. 451399/02/22  12:07:53http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114425یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت، درگذشت محمدعلی سپانلوhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114383امروز یک‌شنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با ۱۶ رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۱۰ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/21  09:24:17http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114383شنبه ۲۰ اردیبهشت، میلاد حضرت امام حسن مجتبی - روز اکرام http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114364مهم‌ترین مناسبت مذهبی امروز، تولد حضرت امام حسن مجتبی (ع)، امام دوم شیعیان است. آن حضرت به‌دلیل کرم و بخشش و جوانمردی به کریم اهل بیت معروف‌اند. به همین مناسبت امروز در تقویم رسمی جمعوری اسلامی ایران «روز اکرام» نام‌گذاری شده است. 451399/02/20  11:55:39http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114364 جمعه ۱۹ اردیبهشت، تولد جبار باغچه‌بانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114325امروز جمعه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با ۱۴ رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۸ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/19  11:41:12http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114325 پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، روز بیماری خاص و صعب‌العلاجhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114285امروز پنج‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با ۱۳ رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۷ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/18  11:46:13http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114285چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت، تولد یدالله رؤیایی و اصغر فرهادیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114275امروز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با ۱۲ رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۶ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/17  13:02:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114275سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت، آزادسازی هویزه در عملیات بیت‌المقدس/ تولد و درگذشت چهار ادیب برجسته معاصرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114238امروز سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با ۱۱ رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۵ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/16  12:09:40http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114238دوشنبه ۱۵ اردیبهشت، وفات حضرت خدیجه، روز ملی شیراز و تولد استاد غلامحسین بنانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114195امروز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با دهم رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۴ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/15  12:47:56http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114195یک‌شنبه ۱۴ اردیبهشت، روز جهانی آزادی مطبوعاتhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114170امروز یک‌شنبه، ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با نهم رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۳ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/14  12:44:4http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114170شنبه ۱۳ اردیبهشت،سقوط برلین پایتخت نازی‌ها؛ پیروزی نلسون ماندلا در نخستین انتخابات آزاد آفریقای جنوبیhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114156امروز شنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با هشتم رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۲ ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/13  12:08:15http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114156جمعه ۱۲ اردیبهشت، روز معلم و روز جهانی کارگرhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114142امروز جمعه، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با هفتم رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و اول ماه مه ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/12  09:14:48http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114142پنج شنبه ۱۱اردیبهشت، سالروز درگذشت بنیان‌گذار آموزش و پرورش عشایری ایرانhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114108امروز پنج‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با ششم رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/11  11:23:53http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114108چهار شنبه ۱۰اردیبهشت، روز ملی خلیج فارسhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114105امروز چهار شنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با پنجم رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/10  09:37:47http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114105سه شنبه ۹اردیبهشت، روز شوراها http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114070امروز سه شنبه، ۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹شمسی،مطابق با چهارم رمضان ۱۴۴۱هجری قمری و ۲۸آوریل ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/09  11:45:56http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114070زادروز سیمین دانشور؛ روز جهانی گرافیکhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114067امروز دوشنبه، هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شمسی مطابق با سوم رمضان ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/08  14:19:48http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114067امروز یک‌شنبه، هفتم اردیبهشت ماه؛ روز جهانی مالکیت معنویhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114064امروز یک‌شنبه، هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شمسی مطابق با دوم رمضان ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/07  12:59:16http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114064امروز شنبه، ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شمسی مطابق با اول رمضان ۱۴۴۱ هجری قمریhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=114052امروز شنبه، ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شمسی مطابق با اول رمضان ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۵ آوریل ۲۰۲۰ میلادی است. 451399/02/06  14:18:49http://peigham.ir/shownews.aspx?id=114052 پنج‌شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، روز جهانی کتاب و حق مولفhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=113987امروز پنج‌شنبه، چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ شمسی مطابق با ۲۹شعبان ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۳ آوریل ۲۰۲۰ میلادی، «روز جهانی کتاب و حق مؤلف» است. هم مقوله کتاب در کشور ما غریب است هم موضوع حق مؤلف. 451399/02/04  15:00:01http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113987از دفتر تاریخhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=113977امروز چهارشنبه، سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ شمسی مطابق با ۲۸شعبان ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۲ آوریل ۲۰۲۰ میلادی، روز بزرگداشت زمین است. 451399/02/03  11:27:13http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113977سه شنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113949شصت و یک سال پیش در چنین روزی قیصر امین‌پور شاعر فقید معاصر در روستای گتوند دزفول متولد شد. قیصر از مطرح‌ترین شاعران نسل انقلاب اسلامی بود و تقریبا در همه قالب‌های شعری به‌ویژه غزل تجربه‌های گران‌سنگی داشت.451399/02/02  14:33http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113949از دفتر تاریخhttp://peigham.ir/shownews.aspx?id=113926 امروز در تقویم ملی ایران، «روز بزرگداشت سعدی» نام‌گذاری شده است. شیخ مصلح‌الدین عبدالله سعدی شیرازی، شاعر بزرگ قرن هفتم و از قله‌های ادب پارسی است. سعدی، شاعری ممتاز در میان شاعران همه‌ دوران شعر فارسی است. او تنها شاعری است که هم در نظم و هم در نثر سرآمد است.451399/02/01  11:56:01http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113926