کد خبر : 115520       تاریخ : 1399/04/14 13:26
در پاسداشت رقص قلم
روز قلم بر نگارندگان راستی و درستی خجسته باد

در پاسداشت رقص قلم

رسول سعادت نیا وکیل دادگستری در یاداشتی روز قلم را گرامی داشت و شهروندان را به مطالعه اصول قانون اساسی در برخورداری شهروندان از حق آزادی بیان که به چرخش قلم نمود پیدا می کند فراخوند.

چهاردهم تير است و روز پاسداشت قلم.قلمي كه اگر نمي بود خبري نه از تاريخ بود و نه از سير گام هاي روز به روز بشر. قلمي كه اگر نمي بود نه روايت عشقي، حكايت مي شد و نه حكايت پندي روايت.قلمي که اگر نمي بود نه نامه اي رقم مي خورد و نه نامه بري الم مي برد. قلمي كه اگر نمي بود نه از دانايي خبري بود و نه از مانايي. قلمي كه اگر نمي بود نه تير را دييري قلم و ستاره نويسندگان نام بود و نه از سوگند به نون و القلم در لوح محفوظ نشاني بود.قلمي كه در ارجمندي آن همين بس كه نقل است به روز حشر ارجمندي خون شهدا به محك مركب دانشمندان است.

رسول سعادت نیا وکیل دادگستری
حال بايد از خود پرسيد آن قلم چگونه قلمي است كه ارج آن به خون كشتگان راه زندگي بيش است؟
قلمي كه ولنگاري و بي قيدي را آزادي پندارد يا قلمي كه آزادگي را پيشه ي خود داند. قلمي كه به صله و انعام مي چرخد يا قلمي كه به درستي و راستي مي رقصد. قلمي كه نان به رنگ و ننگ مي خورد يا قلمي كه جان به خرد و فرهنگ مي دهد. اينجاست كه هويدا مي شود ارج و آزادي قلم، به آزاده بودن آن است نه به بي قيدي آن . آزاده اي كه نه اسير نان شود و نه دلباخته ي رنگ.
آزاده اي كه آزادي را دربند وجدان و اخلاق لمس مي كند و جز به راستي و داد رقم نمي زند. تاريخ را به واقعيت و درستي مي نگارد نه به مال اندوزي و سودا گري. و هرگز ابزار جور قدرت نمي شود.و صداي رساي مظلوم است. صدايي كه رسالت اوست.تا با انجام اين رسالت خطير، دادگري شيوه ي جهان گردد. و بر اين بنياد است كه اصل آزادي بيان در تمامي جوامع بشري، از ابتدايي ترين اصول قانون اساسي هر كشور است. دولت ها تكليف به تامين آن داشته و رسانه ها رسالت به انجام آن دارند. كه در روشني هرچه بهتر این حق مسلم ، خوانندگان را به مطالعه اصول «سوم» و «بيست و چهارم» قانون اساسي فرامي خوانم.چرا که آزادی بیان در چرخش قلم نمود پیدا می کند و گردانندگان رسانه ها  ضرورت  برخورداری از این حق را بیش از همگان لازم و بایسته می دانند. و قانون گذار در پاسداری از این حق  طی ماده چهار قانون مطبوعات  هر مقام دولتی و غیر دولتی را از هرگونه محدودیت  و تحت فشار قرار دادن مطبوعات  در سانسور و یا چاپ مطلب  برحذر داشته  و مسئول خاطی را قابل تعقیب کیفری و مستحق مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا دو سال  دانسته است.
و در پایان مگر مي شود در پاسداشت نگارندگان راستي، قلم را نيام كرد. بايستي به حكم ادب به تمامي كوشندگان راه روشنايي وآگاهي چنين روز فرحبخشی را شاد باش گويان  بر ایشان گرامي داشت.روز قلم بر همه ي قلمداران راستي و درستي خجسته باد

رسول سعادت نيا
وكيل پايه يك دادگستري

 

پانوشته:

اصل سوم قانون اساسی

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

  1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
  2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏ های گروهی و وسایل دیگر.
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
  4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
  5. .....
  6. .....
  7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
  8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
  9. .....

اصل بیست و چهارم قانون اساسی

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»

 ‌ماده ٤ -  قانون مطبوعات: «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.»

تبصره ماده ٥  قانون مطبوعات  «‌تبصره ١ - متخلف از مواد (٤) و (٥) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. »

 

 

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115520

نظـــرات شمـــا