کد خبر : 104781       تاریخ : 1397/09/01 12:09:26
مرکر

مرکر

چه قدر، ما بوشهری ها بیچاره وتسلیمیم وچه قدر در طول زمان با تعامل بیش ازاندازه امان درشدت محرومیت بی جرم وجنایت خود دخیل وباعث شده ایم، درسرتاسر کشور شنیده می شود و شنیده ام که....

1- درشب شهادت امام رضاعلیه السلام، یکی ازاعضا خانواده ی ما که برای شرکت در عزاداری رفته بود در حال بازگشت براثر لیزبودن زمین، می افتد و از ناحیه ی یکی از دستانش ، دچارآسیب شکستگی می شود که به مدد همراهان به وسیله ی اورژانس به بیمارستان اعزام می شود، وقتی من رسیدم در اورژانس دفترچه ی بیمه اش را دادم گفتند باشد پیش خودتان، پذیرش شده است و وقتی سیر درمان تمام شد، با دفترچه محاسبه می شود، دو روز بعد به دستور پزشک برگه ی تاریخ صادر شد، برای تایید دفترچه باید مسئول بیمه، با مراجعه به سامانه ی بیمه ی مربوطه هویت آن راتایید می نمود، آن آقای محترم بلافاصله وبا تحکم گفتند که نمی شود و باید آزاد محاسبه شود، گفتم به چه دلیلی،گفت: لحظه ی ورود بیمار مصدوم دفترچه همراهش نبوده است، از ما توضیح دادن و از آن مامور بیمه نادیده گرفتن، گفتم محاسبه ی هزینه ی درمان برعهده و از وظایف شما نیست، ایشون با پرخاش وتندی گفتند، من تشخیص می دهم که...... گفتم از وظایف شما اعلام درستی ونادرستی است، بلاخره اورژانس وپذیرش دست به کارشدند وما را ازگیر این آقا که مشخص نیست به چه منظوری، اصرار بر حذف دفترچه ی بیمه ی بیمار داشت رها کردند، من نه از این فرد شکوه ای دارم ونه برخورد دیگر، ولی یک غفلت وسهل انگاری عمد یاغیرعمد را در فضای مدیریتی بیمه ی مورد نظر احساس می کنم که وجود دارد وآن اینکه یا بیمه مامورش را توجیه وآگاه به وظیفه اش ننموده است ویا خدایی نکرده، مامور محترم منظور دیگری را دنبال می کرده است،خوب است که این مامور فقط در زمینه ی درستی ونادرستی دفترچه ها دخیل باشد ونه محاسبه ی هزینه.

2- چه قدر، ما بوشهری ها بیچاره وتسلیمیم وچه قدر در طول زمان با تعامل بیش ازاندازه امان درشدت محرومیت بی جرم وجنایت خود دخیل وباعث شده ایم، درسرتاسر کشور شنیده می شود و شنیده ام که در بازار عرضه ی هرکالایی اتکت یا برچسب فروش زده شده است وجایی هم برای  رسیدگی به تخلف در عرضه وفروش وجود دارد، ولی در شهر و استان ما فروشنده آزاد است که به هرنوع دلخواه خود اجناس رابه فروش برساند وجالب است اقلام  درگام به گام بازار قیمت متفاوت دارند ومسوولیت رسیدگی به این ناهنجاری ها هم اصلاً وجود ندارد و یا درحد دکور  ممکن است باشد، حالا سخن این است که اعمال نظارتی که دولت محترم دم ازآن می زند، چرا در شهر و دیار ما نیست و اگر هست،کجاست؟چیزی که ما شکرخدا زیاد داریم خاموشی بی نهایت نمایندگانمان در راستای امور مشکلاتی مردم است وایضا والی محترم که پرحوصله خارج ازدغدغه روزگار را ادامه می دهد و شب را و روز را و هنوز را.

3-  باید از درگاه خالق همتا شاکربود وسپاسگذار رحمت واسعه اش باشیم که در گیرگاه آشوب زده ی جهان امروزی که هر لحظه و هرآن دستخوش ناخوشایندی های درد آوری است، اقلیم عزیزما را  که بر فلک توفان زای  مصائب وسوانح قهری وغیرقهری سواراست از هر گزند وآسیبی محفوظ نگهداشته است، وعلیرغم خودزنی های فت وفراوان داخلی وکم تدبیری، همچنان استوار و پویا ومطرح از بندری درگذر ازمسیر سهمگین امواج سیاه آب اقیانوس ها، از مبدا تا مقصد سالم وبی خطر، می برد و باز می گرداند، نیمای بزرگ شعر می گوید(گفته است): در بی نظمی هم نظمی وجود دارد، امروز ما در هر زمینه ای با این کم نظمی یا بی نظمی مواجهیم،ما درفضای فعالیت اجتماعی، سیاسی اجتماعی و.....واداره ی  جامعه وکشورمان و ایجاد نظمی پایا قانون داریم، قانونی که براساس رای مردم مدون شده است، قانونی که براثرجهد و ایثار و متحمل شدن هزینه های گزافی شکل گرفته است،بر همین معیار وبرای ایجادنظم بهتر دارای احزابی هستیم که درارتقا بخشیدن به آن نماید مثمرثمر باشند، متاسفانه هم مجریان قانون وهم قانون خواهان حزبی، در روند نهادینه شدن آن پرخطا وبعضا منفعت طلبانه عمل می کنند ازیکسو مجریان در نقض بندهایی ازآن براساس مطامع خود  دست به حذف ونادیده انگاشتن نظر قاطبه مردم ،روندآن راکند یابه کلی حذف می نمایند ودرجهت دیگر احزاب بر بسط وگستردگی دامنه ی نفوذ حزب خود ، به نوع دیگری برطبل منفعت طلبی دسته ی کوبه رابر  ساز طبل می کوبند ،اینگونه عملکرد خروجیش نصیب وبهره ی قابل توجهی رادرسبد مجریان واریز می کند وهرچه بگذرد ،سبداحزاب که درمقطع فعلی مادوتایش را دردوجبهه ی تفکری داریم  ،رفته رفته روبه زوال می رود ودرصورت ادامه   فاتحه ! احزاب اگر درموارداشتراکی  باهم یکی شوند مجریان قانون  دستشان ازاعمال منفعت طلبی دراجرای قانون کوتاه می شود به گونه ای که  بجزاجرای قانون  درصفحه ی وظایفشان  چیزدیگری سرج نخواهد شد ،امروزمادچاراین مصیبت است که یکی ازاین دوگروه برای استیلای بررقیب ،پاس گل رابه مجریان قانون می دهد ودل به این خوش دارد  که بعدازعقب راندن رقیب ،دررختکن قانون باساندویجی ونوشابه ای بسنده می کند ودیگر .....بوق !تانامیزانی دردوکفه ی ترازوی این دوحزب وجوددارد ،این بینظمی هم برجامعه ی ماحاکم خواهد بود ،متاسفانه نگاه ما هم دراین روند بی نظمی ،مبدل به  تلاش به حذف رقیب  شده است !


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=104781

نظـــرات شمـــا