کد خبر : 105601       تاریخ : 1397/10/15 12:47:10
ُاُوهُوی بوشهر...

ُاُوهُوی بوشهر...

می گم بعضی از ما بوشهریاها، آدمی عجب طوری هسیم، یکیش همی سکینه بِگُمِن. اول توسون بید. سکینه اومد تو کیچه، چُپِ چُپِ عرق بید.

می گم بعضی از ما بوشهریاها، آدمی عجب طوری هسیم، یکیش همی سکینه بِگُمِن. اول توسون بید. سکینه اومد تو کیچه، چُپِ چُپِ عرق بید. یه ساک بازاری هم دسش بید. هُی داشت وِرار می کرد. در اومد گفت : دی غلومرضا، دیشو تا حالاها، همش دارم فحش جدِ بر جدِخوم می دم. اصلا فحش چنن؟ کردمشون تو دهن گربه، تو دهن سگ درشون اوردم. گفتم: بوی پناه برخدا، سیچه ای حرفا می زنی مِی چه شده؟ چتن؟ گفت: از دس گرما. عامو گرمُی بوشهر خو نه گرمان، کوره آدم پزی هیتلُرِن. بخدا سال دیگه می سونیم خوم بووی رضا خونه می رفوشیم، می ریم شیراز، وع، چنن بوشهر؟

ای گذشت تا توسون تموم شد باهار خوبی شده بید، همه جا سرسبز بید، گل و سوزی ری کیجه و دیوار در رفته بید. سکینه می گفت: بخدا بهشت بهشت که می گن، هَمی بوشهر خومونن، ماشاالله، ماشاالله همجا گلسونن. عامو اخبار نشون می ده، همه جا برفن و یخبندون .

حالا یه چی هم از امسال و نقل گرما سیتون بگم که سکینه چه می گفت .

چند رو پیش، سکینه از بازار می اومد، حسابی گرمش بید. سی ما تو کیچه گرفت، گفت: عامو ای چه شهریین ما داریم. بفرما سی بکن، پائیز شده، همه جُی دنیا مردم بخاری روشن کردن از سرما اما بوشهر تش گرفته، هنوز دیر از گوشت، قلب اسِد توسونه، بگو کی می خوی خنک بیشی، رطب خو دیار اومد، خرما خو دیار اومد، میگو هم خو پیدا شد، دیگه ای گرما چنن ریت گرفته، بوشهر واپیچیده؟

چی طول نکشید، صباش هوا خوب شد، در که می اومدی سردت می شد.

حالا او روزی ناهام گرفته می گه: عامو مردیم از سرما خو، شده دیر از گوشمون صحری سیبری، یخ زدیم بخدا. بگو حالا بوگو سیچه ایقه سرد کردی، بوشهر لیلام گشته؟


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=105601

نظـــرات شمـــا