کد خبر : 110888       تاریخ : 1398/07/14 13:13:15
وضعیت اسف بار جاده ی ساحلی دیر

وضعیت اسف بار جاده ی ساحلی دیر

بیمارستان خلیج فارس وجاده ی ساحلی دیرو بوشهر چندسالی است که حادثه آفرین و وضعیت غیرقابل تحملی را ایجاد کرده است، بیمارستان مذبور تنها بیمارستانی است که جایگزین بیمارستان فاطمه ی زهرا ( س)شده است، اگرچه بیمارستان تامین اجتماعی هم هست ولی این ببمارستان بااسم دیگری قبل ازانقلاب هم بوده است. ازنظرساختمانی مشکلاتی داشته است ودارد،که قبلا به آن پرداخته ایم

 اسکندر احمدنیا نویسنده و روزنامه نگار بوشهری در ستون "مرکر" شماره 813 هفته نامه پیغام در خصوص مسائل  اجتماعی در شهر بوشهر نوشت:

   1     بیمارستان خلیج فارس وجاده ی ساحلی دیرو بوشهر چندسالی است که حادثه آفرین و وضعیت غیرقابل تحملی را ایجاد کرده است، بیمارستان مذبور تنها بیمارستانی است که جایگزین بیمارستان فاطمه ی زهرا ( س)شده است، اگرچه بیمارستان تامین اجتماعی هم هست ولی این ببمارستان بااسم دیگری قبل ازانقلاب هم بوده است. ازنظرساختمانی مشکلاتی داشته است ودارد،که قبلا به آن پرداخته ایم. این بیمارستان مدتی است که تبدیل به آموزشکده شده است وازنظردرمانی مبدل به تربیت نیروی پزشکی ،مددکاری، تربیت پزشک و........شده است. آری بیمارستانی که پزشکان متخصص وقابلی هم دارد، اما  من خودم به این نتیجه رسیده ام که انسان را نباید ابزار طرح کادی نمود. حتی وصل سرم وکارهای اورژانسی  و... وحتی اطاق عمل و قضایای تشخیص های دیگری که همیشه فاجعه آفرین بوده است. اگرنگویم مرکز استان بااین بیمارستان به طریق واضحی، محلی شده است که مراجعین بیمار یا حادثه دیده را تبدیل ابزاری برای آزمایش نموده است. یعنی انسان را تبدیل به وسیله ی آموزشی قرارداده اند. درحالی که  تربیت پزشک وپرستار و.....نیاز به آموزشکده  پزشکی  دارد، امیدوارم مسئولین بیشتربه این مورد حیاتی  وانسانی توجه نمایند.

      بازهم برویم سروقت جاده ی ساحلی،اگر چه این پدیده ی شوتی دامن نقاط شمال استان را هم دربرگرفته است وبه خوزستان هم رسیده است، اما مصیبت این جریان که ازنظر کسب دارای مزیت خوبی است،اما بی نظمی وعدم داشتن جاده ی خوب واستاندارد ومقدارقابل توجهی هم بی برنامه گی در اجرای نظم درتردد و....باعث فجایعی می شود که همه واقفند، بله پلیس راهورهم تاحدودی دراعمال  نه چندان گیردهنده، تاکنون تدابیری فراتراز نوعی جنگ وگریز وبستن محورهایی وتعقیب هایی که خود حادثه آفرینند، لحاظ ننموده است، بیشترخودروها گاها بدون پلاک اقدام به عبور می نمایند، صنف مشخصی برخودروها حاکم نیست، هرکسی با ترفند وگریز ازحوزه ی آن ها،عبورکرده است  دربازگشت  که بازهم عجول وپرشتاب می آید هم تحت کنترل قرارنمی گیرد، درچنین وضعیتی این جاده را باید همچنان مرگ آفرین نامید.

  3    بیشترین وقت بوشهری ها (شهربوشهر) ازساعت شش بعد ازظهر به بعد درترافیک می گذرد، ازاین ساعت به بعد تا پاسی ازشب، دونفره و گاهی هرچه ظرفیت ماشین است وگاهی هم تک، راهی مرکز شهرمی شوند، بوق ترمزهای پرصدا وتوقف درچراغ قرمز و غرزدن به ماشین های پشتی وبوق های ممتد به جلویی ها و......وگاهی هم یا می زند یا می خورد ازپهلو ویا پشت و یا خودش می کوبد به ماشین های متوقف یا درحال حرکت به جلو، با هربدبختی وجان کندن چندساعتی هم دنبال پارک است و  بیشتر مواقع هم جای پارک می کند که ممنوع است وپس ازگشت زدن دربازاروقتی برمی گردد با برگه ی جریمه ای مواجه می شود که اززیر برف پاک کن با لبخندی منتظراوست.این گشت وگذار برای هرکسی درهفته لااقل دو و یا سه بار و گاهی دوسوم هفته تکرار می شود، درآخرمی گویم درطول عمرشورا درکشورازاولین وعده های ناپخته واحساسی ازسوی شورا وشهردار برگزیده ی شورا، احداث پارکینگ هایی دراین گوشه وآن گوشه است  که اگرشد کسی با استر یا اسب ویا الاغ توانست برود ساحل آن سوی خلیج فارس وبرگردد این وعده هم محقق خواهد شد!!!!


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110888

نظـــرات شمـــا