کد خبر : 113634       تاریخ : 1398/12/21 15:33:14
برگیر و دهل میزن، کان ماه پدید آمد

برگیر و دهل میزن، کان ماه پدید آمد

اگرچه این روزها ویروس منحوس کُرُنا دل و دماغی برای کسی باقی نگذاشته تا به جز آن پدیده پلشت به موضوع دیگری فکر کند اما صاحب این قلم به شکرانه این که تا امروز، از چنگ این بلا قسر در رفته است در ادامه یادداشت،،انتخابات در فصل آخر،، به مقوله پُر حاشیه انتخابات درحوزه بوشهر و...می پردازد تا درون مایه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

حسین حشمتی 

اگرچه این روزهاویروس منحوس کُرُنا دل و دماغی برای کسی باقی نگذاشته تابه جز آن پدیده  پلشت به موضوع دیگری فکر کند اما صاحب این قلم به شکرانه این که تا امروز، از چنگ ازاین بلادرامان مانده است در ادامه یادداشت قبلی به مقوله پُر حاشیه انتخابات درحوزهء بوشهر،گناوه ودیلم.می پردازدتا درون و برون آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

بازیگران اصلی صحنه انتخابات بوشهر همان چهره های آشنایی بودند که در دوره های پیشین هم حضور داشتند ازجمله غلامعلی میگلی نژاد و عبدالکریم جمیری که در دوره های هشتم و نهم بر کرسی سبز رنگ مجلس تکیه زده و رایحه خوش قدرت این بار هم آنان را به میدان کشانیده بود.

    چهره جدید اما، علی افراشته است که از قضا او نیز با مجلس و مجلس نشینان اُنسی دیرینه داشت چرا که پس از استعفا از استانداری بوشهر در کنف حمایت های بی دریغ علی لاریجانی رئیس مقتدر چندین دوره قوه مقننه به عنوان معاون اجرایی او مفتخر گردیده و ۱۰سال درآن سمت ماندگار شد و در همین سالها بودکه بسیاری از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف از برخی هزینه های اضافی توسط او شکایت داشتند تا آنجا که روند نارضایتی هادرمحلس به حدی زیاد شده بود که برخی از نمایندگان طرح تحقیق وتفحص از هیئت رئیسه و معاونت اجرایی را برای اولین بار درطول ادوار گذشته مطرح کردند و چنین بود که پیر مراد،گماشته دیگری را به جانشینی افراشته انتخاب کردو اورا سمت مشاورت داد تا همچنان جزء مقربان درگاه باقی بماند.

درکنار این رجال نام آشنا چند جوان جویای نام همچون ضرغام حیدریه،حسین لعلیان، غلامرضا هوایی،حسین حیدری و اصغر جعفری هم اسب هایشان را زین کرده وشلاق کش به میدان مبارزه تاخته بودند اما به دلیل این که  بحث پیرامون آنان دراین مجال میسر نیست، به اجمال اشاره می شودکه دوتن از آنها به نفع داو طلب اصلح،اسب های خود را به آخور بستند و بقیه که تا اخر خط در میدان ماندند اسب هایشان را ( پی) زدند.

غلامعلی میگلی نژاد با اتکا به محبوبیتی که  درمیان مردم زادگاهش دارد و همچنین تجربهء یک دوره نمایندگی و چندین سمت مدیریت شهری و استانی ،به سودای پوشیدن ردای نمایندگی مجلس برای دومین بار،بسمه الله گفت و نامنویسی نمود واز خان اول هم گذشت ولی ناگهان، آن زخم ناسور سربازکرد وخونابه اش آنقدر زیاد بود که نتوانست از سد سدید شورای نگهبان بگذرد، مع الوصف او که عرضه را برخود تنگ دیدوتیر انداز را شناخت لامحاله برای مبارزه با دشمن به اردوی علی افراشته پیوست و هرآنچه را که برای جولان در میدان رقابت تدارک دیده بود اعم از عده و عُده در طبق اخلاص نهاد وپیش کش همشهری ویار درحال مبارزه اش نمود بدین امید که شاید زنندهء تیر جفا را از پای دراندازد اما آن آتش تهیه نه تنها برحریف قدر کارگر نیفتاد بلکه باعث گردید که در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتیش به او طعنه بزند که:اگر دستان شما می لرزد و می جنبد و دستگاههای نظارتی استان دست شما را می گیرند و نمی توانید پاسخگو باشید و راه برای حضور در چنین وادی برای رسیدن به مطامعتان هموار نیست،، جمیری،، چه گناهی کرده است؟

علی افراشته اما بی گدار به آب نزده بود زیرا با اطمینان کامل به  حمایت های بی دریغ علی لاریجانی و درس هایی که طی چند دهه رابطه مرید و مرادی از محضر او آموخته بود لاجرم خود را شناگر قابلی درعرصه سیاست می پنداشت و گمان می بُرد هرگاه آن داشته ها با توان مالی ممزوج شده و یاران و دوستان دوران استانداری بوشهر نیز همراه شوند، مقصودحاصل است به ویژه آنکه وقتی غلامعلی میگلی نژاد هم با همه داشته های خویش به اردوی او پیوست  دیگر نور علی نور بوداما با همه زیرکی معلوم نیست چرا متوجه نشد که مرادش این بار به چه دلیل از نامنویسی در انتخابات مجلس خودداری نمود؟ وچگونه درشرفیابی جهت تقدیم استعفا از سمت مشاورت عالی وکسب رخصت نامنویسی، پیر مراد به وی نفرمود که ای مُرید براساس قانون نانوشته وبه روال مالوف،این بار نوبت یاران  جمنایی و نو اصولگرایی است که قدرت را درسال های آینده درمجلس، ریاست جمهوری و شورای های شهر به دست بگیرند ولذا،اسب دوانی دراین میدان را به صلاح تونمی دانم و بی جهت نبود که جمیری،در اجتماع انتخاباتی اهالی چغادک به کنایه گفت، برخی برای ورود به مجلس میلیاردی خرج می کنند،مگر در مجلس چه خبر است؟

باری عبدالکریم جمیری که مستظهر به پشتیبانی سران قدرقدرت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در پایتخت ویکی از نزدیکان ذینفوذ خویش بود ومی باشد مدتی قبل از کشیدن سوت ماراتن انتخابات، فعالیتهای خودرا آغاز کرده بود کما این که به عنوان نخستین گام،اعضای ستاد انتخاباتی ده نفره اش را به سرلیستی نصرالله شفیعی انتخاب و معرفی نمود،سرلیستی که درادامه راه با وی همگامی نکرد و درهیچ مراسمی حضور نداشت تا آنجا که جمیری  چندماه هم منتظر ماند و خودش رهبری ستاد را برعهده گرفت اما چون دید انتظارش بی نتیجه است نفر دوم را به عنوان مسئول برگزید وچراغ خاموش برنامه هایش را پیش بُرد تا چند گام از رقبا جلوتر باشد، درجریان مبارزات هم باتابلوی ساده زیستی درهمهء مراسمی که اعضای ستادش در گوشه وکنارحوزه انتخابیه فراهم کرده بودند حاضرشد وعملکرد دولت را زیر سئوال بردودم از همنشینی با اقشارضعیف جامعه زد ویکی از اقدامات اولیه اش را درصورت پیروزی،رسیدگی به وضعیت معیشت آنان اعلام نمود وتا آنجا پیش رفت که در حساب توئیتری خویش اسرار مگو را فاش ساخت وتحت عنوان جمیری در زندگی چه اموالی دارد؟ اعلام نمود کُل مایملک اورا یک واحد مسکونی ۱۵۰متری ساخت سال۶۵دربوشهر ودو دستگاه خودروی شخصی پژوپارس مدل۹۲وسمند مدل۸۶ تشکیل می دهد که مورد استفاده خود و پسرش می باشد وقائل به شفافیت رای نمایندگان نیز هست،شفافیتی که به مزاق همقطاران جمنائیش درمجلس یازدهم خوش نخواهدآمد.

 حالا که به اینجا رسیدیم بد نیست یادآور شویم که سایت چغادک نیوز در بحبوحه مبارزات انتخاباتی مقاله ای از محسن سبحانی را به اشتراک گذاشت با این مضمون که ورودافرادی همچون اصغر جعفری به میدان انتخابات به قصدشکستن بقایای استخوان سیاسی و تضعیف جایگاه اجتماعی عبدالکریم جمیری دربین مردم و فعالان سیاسی استان است که اگر نبود حمایت های پیدا و پنهان یکی ازنزدیکانش و به کارگیری ابزار واهرم های خاص، جمیری هیچ گاه توان اقناع رای دهندگان را نداشت.

علی ایحال،اکنون جمیری با کسب ۲۹هزار و اندی رای ازمیان ۱۰۷هزار رای دهنده،کرسی نمایندگی مردم حوزه انتخابیه بوشهر،گناوه و دیلم را ازآن خودساخته است وحالا باید منتظر ماند ودید که پس ازرسمیت یافتن مجلس یازدهم و گذشتن از آخرین خان، به وعده هایی که داده است چگونه عمل خواهد کرد؟


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113634

نظـــرات شمـــا