کد خبر : 117743       تاریخ : 1399/07/01 15:14:16
 ساز پرویز؛پروازِ خیال

ساز پرویز؛پروازِ خیال

به راستی اعجاز این ساز کجاست که همگان را مدهوش خود ساخته و درمان خستگی ها و ملال است؟ و هر بار و هزاران بار که می شنوی چنان تازه است و بی بدیل که سلول به سلول بدن را تسلیم آرشه های تاریخی اش می سازد!

حسام حق پرست

 سازی شنیده می شود از رادیو و؛

کارگران کارخانه!

رانندگان جاده!

دانشجویان و بی قراری  امتحانات پایان ترم!

پزشک و کارِ درمان و سلامت!

مهندس خشک شده از محاسبه!

مادر خانه دار!

و...و...و..!

آرام گرفته و بعد دیگر همان نیستند که دقیقه ای و ساعتی قبل!

به راستی اعجاز این ساز کجاست که همگان را مدهوش خود ساخته و درمان خستگی ها و ملال است؟ و هر بار و هزاران بار که می شنوی چنان تازه است و بی بدیل که سلول به سلول بدن را تسلیم آرشه های تاریخی اش می سازد!

کشف راز و رمز سازِ پرویز یاحقی همان قدر محال است که دوباره حافظ و سعدی تکرار شوند.

خلق و اجرای این حجم وسیع و گسترده از نغماتی که وجودت را به هنگام شنیدن، تسخیر می کنند، مولفه‌های تمرین و نوازنده شدن را هم حتا به پرسش می کشاند.

آنچه نواخت و ساخت و خواندند آن صداهای مانده به روزگاران، در جان و خرد مردمان جای گرفت و کنجِ خاطرات نسلی شد که هر وقت در کنارشان می نشینی از آن پنجه طلایی یاد می کنند و با عشق از آن می گویند و می شنوند!

روال ساخت و پرداخت تصانیف  چنان موقر، دقیق، حساب شده و تمام و کمال است که همان اندازه تک نوازی ها و این خود به جایی ختم می شود که بگویی تاریخ و تقویم سازش بی پایان است و هر روز دوباره می سازد و می نوازد تا خیال را پرواز دهد!


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=117743

نظـــرات شمـــا