کد خبر : 15522       تاریخ : 1393/04/04 14:30
تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 در شهرهای مختلف برزیل ادامه دارد و تماشاگران هم به تشوبق تیم مورد علاقه خود می پردازند.

تماشاگران تیم هلند


تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)


تماشاگران مکزیک

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)


تماشاگران شیلی

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)


تماشاگران برزیل

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)


تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)


تماشاگران استرالیا

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)


هوادار اسپانیا

تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)


هواداران کامرون
تماشاگران جام جهانی برزیل - 6 (عکس)


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15522

نظـــرات شمـــا