کد خبر : 15869       تاریخ : 1393/01/26 10
تاکسی

تاکسی

میشتی زلیخی ِکل احمد می گفت: تو خیابون، سی تاکسی ویسیده بیدم، روم هم با روسری گرفته بیدم. یه پرایدی اومد گفت: زود بپر سوارهاوُو . مو هم خم انداختم تو پراید، کمی که رفت جلوتردیدم داره اُینه ی ماشین رو مو دُرُس می کنه بعد، هی با چیشش سیلم می کرد و هی چیلش فِچ می کرد وخنده می کرد .

میشتی زلیخی ِکل احمد می گفت: تو خیابون، سی تاکسی ویسیده بیدم، روم هم با روسری گرفته بیدم. یه پرایدی اومد گفت: زود بپر سوارهاوُو . مو هم خم انداختم تو پراید، کمی که رفت جلوتردیدم داره اُینه ی ماشین رو مو دُرُس می کنه بعد، هی با چیشش سیلم می کرد و هی چیلش فِچ می کرد وخنده می کرد . اُوهلتر که رفتیم، گفت: هرجا خواسی بری در خدمت هسما. می گم شماره نمی دیمون؟ گفتم: شماره چه بدمت؟ گفت: شماره همرات.گفتم: سی چتن؟ گفت: اگه دوس داری هر وقت خواسی بیام دنبالت برسونمت هر جا که خوت بگی.گفتم: مو نه سواد دارم نه تیلیفون همراه.حالا با مو چه کار داری؟در اومد گفت: می خوام زیدم بیشی.روسریم پس زدم .دندون عملیم از تو دهن کمی در اُوردم وچق چق زدمش قد هم،گفتم: مگه تو زید ایطوری هم به دردت می خوره؟ جوون مو بی بی بوات می شم.آغا تا صورت پیر مُشته و دندون عملی مو دید، رنگش زرد شد و گفت: مادر بی زحمت پیاده شو. می خوام برم، کار دارم. بعد زلیخا گفت: نمی فهمم تاکسیهی شهر کجا هِسَن که از صبح گاه پراید و پیکان و پژو از خورموج و برازجون و سعد آباد و کنار تخته و تمام ئی ولات پلاتا میان سی مسافر کشی؟
زُهری عامو تپو در اومد گفت: تاکسیا کجا هِسن؟ تاکسیا عامو توخونه تپ می کنن؟ می خوسن .تو، تو شهر بگرد یه تاکسینی سی نشونه نمی بینی اما تا دلت بخواد مسافر کش شخصی کار می کنه. طرف باز نشس شده، رفته سی خوش تاکسی خریده، هر وقت دلش خواس کار می کنه هر وقتم دلش نخواد ماه تا ماه هم تاکسیش در نمیاره. بعضیاشون هم خو دربسی سوار می کنن. بعضیاشون هم سرویس خصوصی دارن. بتول اسمیل ناخدا عیوض گفت: مگه عامو ولات صاحاب نداره؟ مو در اومدم گفتم: کجاش عامو صاحاب داره که تاکسیش صاحاب داشته باشه .سادِی تو ها.
روسری: در اصطلاح بوشهری ها به معنی چادر است
اُینه: آیینه
فِچ: باز
زید: دوست دختر
دندون عملی: دندان مصنوعی
پیر مُشته: پژمرده
بهار93


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15869

نظـــرات شمـــا