کد خبر : 15874       تاریخ : 1393/03/26 13
آزادی یواشکی

آزادی یواشکی

دختر دختر کل ماشاالله لیمسانس اش گرفته ، مشتی پیلی ام خرج کرده سی دانشگاش اما کار گیرش نمیا، شو و روزم سرش تو کامپیوترن و اینترمنت. اُو روزی صب گاه اومده بید خونمون.گفتُم: ها خیر باشه صب گاه در اومدی؟ گفت: ها ....

دختر دختر کل ماشاالله لیمسانس اش گرفته ، مشتی پیلی ام خرج کرده  سی دانشگاش اما کار گیرش نمیا، شو و روزم سرش تو کامپیوترن و اینترمنت. اُو روزی صب گاه اومده بید خونمون.گفتُم: ها خیر باشه صب گاه در اومدی؟ گفت: ها .دی غومضا می خوام یه کار گُتی بکُنم.گفتم: چه میخوی بکنی جوون ؟ گفت : می خوام از در سراتون تا در دکون لطف الله سوزی فروش روسریم ور دارم و سرُم تاک کنم وتو کیچه راه برم.یه عکسی هم از خُم می گیرم میلم تو اینتر منت.گفتم: ننی جونی سی چه می خوی ئی کارکو بکنی؟ گفت: می خوام بگُم که ما زنا آزادی مین تاک کردن هم نداریم.گفتم: اگه لطف الله دکوندار جهل اش اومد و یه بادمجون گند کرده ی پرخت کرد چه؟ گفت: همی می خوام که جهل اش بیاد.گفتم: ننه ی جوونی جهل لطف الله دکوندار در اُوردَن ، سی تو نون واُو نمیشه.اگه جهل اش اُوردی بعد غاره میده ،میگه خلایق سی کنین ئی زنا بیُد بزنی توسرشون تا ری سریشون در نیارن. حالا می خوام یه چی پُرس ات کنم.تو اگه صبا، نا خوش بشی بیری دکتر ،دفترچه بیمه داری که خرج دوا و درمونت ریت گیرون در نیاد؟ گفت:نه هر گِهی میرم دکتر خدا تِمن خرج دوا و درمونم میشه. گفتم: لیمسانس ات گرفتی شغلی داری که دوتا قرون پیل تو جیب ات باشه و دستت جلوی یی و او دراز نکنی؟گفت: نه.گفتم: اگه خُدی نکرده ،خُدی نکرده او روز نیاره ، شُور بُکنی و از ش طلاق بسونی دولتی، کسی، هسی که پشتیبانت باشه؟ گفت: نه.گفتم: اگه غاره بیدی و بیگی هیچکی پشتیبان مونیس ،کسی هسی که بگه تو داری حق میگی؟ گفت:نه.گفتم: عزیز دلُم روسریت در نیار برو پُی فکرُ ی خرابم نباش.آزادی عزیزم ریسری در اُوردن نیس، ئی بند و بساطا معلوم نیس کار کمو دِم و دستگُی نغلیین که می خواد سرشما زنا گرم کنه، تا خوش به اصل کارش برسه.


 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15874

نظـــرات شمـــا