کد خبر : 15876       تاریخ : 1393/04/11 13
نه به اوبی نمکی نه به یی شوری شور

نه به اوبی نمکی نه به یی شوری شور

خیلی وقت بید خُونِی دی اسمایلِ زارصفرنرفته بیدم، بگو ده سال، اُو روز با تاکسی تلفنی اسدم رفتم خونشون. تا سی ما دید اسد وماچ، ماچ ، دلش خَش شد گفت: کُجی عامو تو،غریب شدی با ما. گفتم : والله چه بگم روزگارمگه میله کسی رو کسی بیاد وبره ....

خیلی وقت بید خُونِی دی اسمایلِ زارصفرنرفته بیدم، بگو ده سال، اُو روز با تاکسی تلفنی اسدم رفتم خونشون. تا سی ما دید اسد وماچ، ماچ ، دلش خَش شد گفت: کُجی عامو تو،غریب شدی با ما. گفتم : والله چه بگم روزگارمگه میله کسی رو کسی بیاد وبره . ما که همش گرفتارآلوپیازهسیم، میوه پیوه هم خو هیچ. گفت: حالا ول ئی چیا کن، بوی غومضا چطورنا؟ همسایه ها چطورن؟ بچه ها چطورن؟ گفتم :الحمدالله همه خوب هسن.
بعد دیدم یه صدی اومد ازتویکی ازاتاق ها که می گفت: ننه گشنمنا. دی اسمایل چند تا بلگ کُهو وگزر وکلم اسد رفت تو اتاق.گفتم: مِی خرگوش دارین؟ گفت:نه جونا چه خرگوشی، سی دختر آخریمنا . ئی چیا میدمش بلکم چاق نشه. بعد دوباره صدی دختراومد که می گفت: ننه کلِ گوشتی، کلِ مُهینی، کل آهزاری بده بخورم خو، مُردم ازبس گزروکهُو وکلم خُوردُم. ننه ش گفت: مُهی ومرغ وگوشت قدغن...قدغن...
دختروگفت:کوچیک که بیدم خوهمش می گفتی بخور، بخور. گوشت بخورتا جون بگیری.حالام یی چیا ریم بند کردی.ننه ش گفت:چت کنم مث نی جیلق بیدی نه، گفتم بلکم بخوری جون بگیری،نفهمیدم یی جوری سرت میا. دخترو گفت: همی توبیدی یی جورم سرم اُوردی نه، گفتی ماس چرب بخور، پنیرچرب بخور، گوشت بخور، داروی تقویتی بخور.حالا هم یی جوری سرم اومده. بعد دختروگفت : ننه می خوام برم در، سیم زنگ بزن ماشین بیاد.
خلاصه مطلب دخترو لباسش برکرد، خواست از دراتاق بیاد در، دیدم دی اسمایل دوتا تیلیور اُورد یکیش داد دست مو یکیش هم دست خوش.گفت:اُماده باش دخترکه از اتاق خواست بره در تیلیور بندازیم پَسِ کمرش ازاتاق بیاریمش در. پناه برخدا ، دختر اومد انگار فیل ابرهه.به زور با تیلیور اُوردیمش در. بعد تیلیفون کرد سی ماشین که بیاد دختر سوار کنه ببره.زنگ زد گفت: الو تریلی تلفنی... بی زحمت یه سرویس بفرسین می خیم مسافر جوجا کنیم.
آلوپیاز: سیب زمینی وپیاز
مُی: ماهی
گزر:هویج
کُهو:کاهو
نی جیلق:نی
تایلیور: وسیله ای فلزی مانند خط کش که با آن تایر را از رینگ اتومبیل جدا می کنند تا تیوپ را خارج سازند.
تیر 1393

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=15876

نظـــرات شمـــا