کد خبر : 162211       تاریخ : 1402/08/14 12:34:40

"طوفان لحیمر"

«طوفان لحیمر» «لحیمر، لیمر، لهیمر، لحمیر» به معنی باد سرخ و از عربستان می آید.

ناخدا جواد غلام نژاد جبری

«طوفان لحیمر» «لحیمر، لیمر، لهیمر، لحمیر» به معنی باد سرخ و ازعربستان می آید.

ضربه لحیمر وقت و زمان معینی ندارد. بعضی از ناخداها می گویند که «طوفان لحیمر» قبل از ۱۵آبان ماه می وزد و بعضی می گویند که از ۱۵تا آخربرج آبان ماه می وزد.

بعضی سال ها در بوشهر نمی وزد و اطراف ضربه لحیمر می زند.

معمولا موقع وزیدن ضربه «طوفان لحیمر» یک هفته نشانه دارد که از سمت (شمال) تا سمت (مطلع،مشرق) ابر بالا می آید و صیاد ها را می ترساند واین سردرگمی نه برای صیادها بلکه هواشناسی ها هم سردرگم هستند.

در شرایط «طوفان لحیمر» ظهرها و بعدازظهرها کاملاً هوا ابری می شود به خصوص در منطقه ستاره (یا و عیوق) به صورت عمودی دیده می شود و بعد از چند ساعت هوا صاف می شود و این وضعیت و شرایط خاص به مدت پنج تا هفت روزادامه دارد تا ضربه «طوفان لحیمر» شروع شود.

اگر از سمت (مغیب) باد «طوفان لحیمر» به وزدازهمان دریا رد می شود و به سمت( بر) نمی آید ولی ضربه «طوفان لحیمر» بیشتر (نحشی، دهن خوری) است و معمولاً از سمت (یا) تا (مطلع)ابرمی آید که مدت شدت ضربه «طوفان لحیمر» ۷۲ساعت همراه با دولاب (گردباد) است. در چنین شرایطی خسارت های زیادی به بار می آورد.

وای به حال سالی که ضربه لچیذب نزند. ضربه لحیمر کوک (چاق ) می شود خیلی خطرناک است.

به نظر می رسد در شرایطی که ضربه «طوفان لحیمر»  بین ۱۰تا۱۵ برج زد، آن سال پشت خشک و کم بارانی است و اگر هرچه عقب تر برود که ۲۰روز به بعد ضربه«طوفان لحیمر» بشود همان سال، سال بزرگ و پربارشی است. در این شرایط تغییر هوا رو به خنکی می رود و صیادانی که تور۲۴۰قبادی استفاده می کنند از بعد از ضربه لحیمر ماهی های (قباد، شیر، خارو) حرکت می کند به سمت عمق بیشتر و جای خود را به ماهی ها (شوریده، راشگو) می دهند.

در میان صیادان زحمتکش کشورمان آبان ماه به ماه یا برج عقرب معروف است و اغلب دریانوردان و صیادان ما از این برج هراس خاصی به دل دارند.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=162211

نظـــرات شمـــا