کد خبر : 19582       تاریخ : 1393/07/03 11:20
دیدارهای روحانی در نیویورک (عکس)

دیدارهای روحانی در نیویورک (عکس)

دیدارهای روحانی در نیویورک (عکس)

دیدار با رییس جمهوری بولیوی

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)
 
دیدار با نخست وزیر عراق

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)
 
حضور در جمع رهبران اسلامی

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدار با رییس جمهوری اسلوونی

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)
 
دیدار با رییس شورای اروپایی

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

حضور در جمع اعضای اندیشکده‌های آمریکایی

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

دیدارهای روحانی (عکس)

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=19582

نظـــرات شمـــا