کد خبر : 19698       تاریخ : 1393/07/08 18:12
برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

برداشت ذرت از مزارع جنوب شهر تهران (عکس)

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=19698

نظـــرات شمـــا