کد خبر : 2068       تاریخ : 1392/06/12 09:52:16
در پاس داشت شورای سوم شهر بوشهر

در پاس داشت شورای سوم شهر بوشهر

یکی از مهم ترین نمودها و نمادهای تعامل شورای شهر سوم توجه ویژه و حمایتی آنها از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در طول شش سال فعالیت آنها بود. به ویژه در چهارسال اخیر که نهادهای دولتی متولی فرهنگ نه تنها به اکثریت اهالی فرهنگ توجهی نداشتند بلکه بر گروه های فرهنگی مخالف خط مشی سیاسی و فکری خویش، انواع فشارها و تنگناها را روا می داشتند.

رضا معتمد

سومین دوره ی شورای اسلامی شهر بوشهر روز یکشنبه به انتهای فعالیت خود رسید و قرار است اعضای چهارمین دوره ی شورای شهر، از روز سه شنبه فعالیت رسمی خود را آغاز کنند. شک نیست که یکی از مهم ترین مظاهر مردم سالاری در جهان متمدن همین شوراهای شهر و روستایند که وجودشان در فرآیند گسترش حوزه ی نفوذ مردم در تصمیم گیری ها و در نتیجه توسعه ی سیاسی و اجتماعی نقشی به سزا دارد. واگذاری قدرت تصمیم گیری به مردم در باره ی مدیریت شهری و روستایی از طریق تشکیل شوراهای شهر و روستا، از اصول معطل مانده ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که تقریبا بیست سال پس از تصویب آن در دولت سید محمد خاتمی به اجرا در آمد و اجرای آن برکات فراوانی داشته است که صاحبان افکار و سلایق مختلف بدان اذعان دارند. اما روی این نوشته نه توصیف نقش تاریخی یا اجتماعی و سیاسی شوراهای شهر و روستا که سپاس داشتی از اعضای سومین دوره شورای اسلامی شهر بوشهر است.

 

 

واقعیت این است که به دلایل مختلفی که ذکر آنها در این مجال میسر نیست، می توان ادعا کرد که شوراهای سه دوره ی اخیر شهر بوشهر تا حد زیادی عملکرد نسبتاً مثبت و موفقی داشته اند. یکی از مهم ترین جلوه های این موفقیت، حاکمیت روح مدارا و همگرایی و در نتیجه آرامشی بوده که در هر سه دوره ی اخیر علی رغم وجود افکار سیاسی متفاوت در ترکیب اعضای آنها وجود داشته است. کافی است برای اثبات این جو مدارا و همگرایی، به اخبار متعدد پیرامون شوراهای شهر دیگر استان ها و حتی همین استان خودمان نیم توجهی کنیم. این موضوع به وضوح گویای احساس مسئولیت همه ی اعضای شورهای شهر بوشهر بوده که باید از این جهت سپاسگزارشان بود. اما در این میان اعضای شورای شهر سوم بوشهر در موقعیت های ویژه ای بوده اند که نوع برخورد آنها با قضایا و نحوه ی تعاملشان را بیشتر جلوه می دهد که فهرست وار به برخی از این موارد اشاره می کنم:

1ـ شورای سوم بوشهر بر خلاف دو دوره ی پیش از خود که اکثریت دوره ی خدمتشان را در دولت اصلاحات (به عنوان پایه گذار استقرار نهاد شورا و حامی آن) سپری کردند، در دولتی روی کار آمدند که اگر چه رئیس آن خود برکشیده و برآمده از بطن شورا بود، اما به دلیل عدم اعتقاد قلبی به مبانی دمکراسی و مردم سالاری، حضور شوراها را برنمی تابیدند چه رسد به شورایی که اکثریت اعضای آن دارای تفکر سیاسی متفاوتی با آنان باشند. بنابر این تعامل با کارگزاران چنین دولتی برای پیشبرد اهداف شورا و خدمت به مردم، هنر و تعاملی ویژه را می طلبید که اکثریت اعضای شورای شهر سوم بوشهر خوشبختانه از آن برخوردار بودند.   

2ـ چند تن از اعضای شورای شهر سوم دارای سوابق ارزنده و طولانی مدیریت اجرایی بودند. این سوابق ارزنده برای تعامل اعضا با مسئولان اجرایی استان و برقراری ارتباط مطلوب با آنها از طرفی و آگاهی از خم و چم های اجرایی بسیار مفید بود و به گمان من به عنوان یکی از نقاط قوت شورای شهر محسوب می شد.

3ـ نقش ارزنده ی تعاملی شورای سوم شهر بوشهر به ویژه پس از حوادث انتخابات سال 88 بسیار برجسته بود. از آن جا که اکثریت اعضای این شورا دارای تفکر اصلاح طلبی بودند، پس از انتخابات سال 88 در ابعاد مختلف تحت فشارهای روانی شدید قرار گرفتند. اگر تجارب مدیریتی و پختگی و سعه ی صدر اعضای شورا نبود، این فشارها می توانست آنان را دچار انفعال کرده به نحوی که یا عطای حضور در شورا را به لقای آن ببخشند یا متقابلا به واکنش های افراطی و تند وادار شوند اما درایت و تدبیر همه ی اعضای شورا و اتحاد و اتفاق همه ی سلایق موجود در این نهاد برای حفظ شأن و جایگاه آن، گذار شورا از آن شرایط دشوار را میسر کرد. در این میان نمی توان نقش مهم و تأثیر گذار آقای محمدی باغملایی ریاست وقت شورا را نادیده گرفت که با اتکا به خصلت ذاتی و استفاده از تجارب مدیریتی خویش نقشی ارزنده در حفظ کیان شورا ایفا کرد.

4ـ خصلت تعاملی شورا در ابعاد مختلف خود را نشان داد چه در تعامل آنها با مردم و علنی کردن همه ی جلسات شورا و چه در برقراری ارتباط مطلوب با اصحاب رسانه و انتقاد پذیری اعضای شورا و چه در ارتباط و تعامل آنها با دیگر گروه ها و اشخاص فرهنگی و مذهبی. اما نمی توان از یکی از مهم ترین نمودها و نمادهای تعامل شورای شهر سوم یاد نکرد و آن توجه ویژه و حمایتی آنها از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه در طول شش سال فعالیت آنها بود. به ویژه در چهارسال اخیر که نهادهای دولتی متولی فرهنگ نه تنها به اکثریت اهالی فرهنگ توجهی نداشتند بلکه بر گروه های فرهنگی مخالف خط مشی سیاسی و فکری خویش، انواع فشارها و تنگناها را روا می داشتند.در این میان اعضای شورای شهر سوم بوشهر با آغوش باز پذیرای اهالی فرهنگ شدند و به ویژه از طریق تشکیل و تقویت سازمان فرهنگی هنری شهرداری بوشهر، به فرهنگ بوشهرخدمات شایانی نمودند که از چشم گیرترین آنها برگزاری باشکوه جشن های بزرگداشت روز بوشهر بود که با وجود مخالفت های بی دلیل و بعضاً مغرضانه منشأ اثر فراوانی برای فرهنگ و هنر بوشهر و اهالی فرهنگ شد. در این زمینه می خواهم از شجاعت و درایت و صداقت دوست خوبم مسعود شکوهی رئیس شورای سوم قدردانی نمایم.

 

 

5ـ نمی توانم از نقش تعاملی شورای سوم بگویم اما از حمایت جدی و صمیمانه ی این شورا از اعضای رسانه و به ویژه مطبوعات محلی بوشهر به صورت ویژه یاد نکنم. واقعیت این است که چهارسال گذشته یکی از سخت ترین و تلخ ترین تجربه های اهالی مطبوعات به ویژه مسئولان رسانه های محلی بوشهر بود. در این سال ها که مسئولان ارشد استانی دولت احمدی نژاد به سردستگی متولیان فرهنگی کمر به نابودی مطبوعات استان بسته بودند و دو استاندار اسبق این دولت به شکل علنی و رسمی همه ی ادارات را از هر گونه همکاری با مطبوعات مستقل و اصلاح طلب منع کرده بودند، برخورد شجاعانه و مسئولانه ی شورای شهر سوم و شهرداران منصوب این شورا و حمایتشان از مطبوعات محلی ـ البته در حد مقدوراتشان ـ برخوردی ستایش برانگیز و قابل تقدیر است و این جانب به سهم خویش از توجه مسئولانه اعضای شورای شهر به مطبوعات صمیمانه سپاسگزارم. 

6ـ سلامت نفس و پاکدستی همه ی اعضای شورای سوم بوشهر و اهتمام آنها در پیشبرد امور شهر نکته ای نیست که از دید چشم های منصف پنهان مانده باشد. به اعتقاد این جانب همین خصلت ها نقطه ی قوت اعضای شورا و پشتوانه ی آنها بر پایداری و ایستادگی بر مواضعشان بود. علاوه بر این، هر کدام از اعضای این شورا واجد خصلت هایی بخصوص بودند که از منظر این قلم قابل ستایش است: نصرالله اسدی به دلیل نظم و انضباط و حضور پیوسته اش در شورا و دفاع از حقوق مردم به ویژه کارکنان شهرداری، داریوش پوربهی به دلیل صراحت بیان و پی گیری هایش برای سامان دهی امور شهری، امان الله شجاعی به دلیل سعه ی صدر قابل توجهش و انتقاد پذیری و حتی استقبال و حمایتش از انتقادها و منتقدان، مسعود شکوهی به دلیل شجاعت و توانمندی مدیریتی و باور فرهنگی اش، حاج رضا قادریان به دلیل پای بندی اش به اصول واقعی و دفاعش از حقوق مردم،حمیده ماحوزی به دلیل شخصیت متعادل و اعتقاد محکمش در دفاع از حقوق زنان و اردشیر محمدی باغملایی به دلیل تجارب بالای مدیریتی و قدرت تعامل و سعه ی صدرش. مجموعه ی این خصلت ها شورای سوم شهر بوشهر را در سپری کردن شش سال موفق یاری کردند.

7ـ همه ی آنچه گفته شد، به معنای نادیده انگاشتن نقاط ضعف اعضای شورای سوم و ادعای بی عیب و نقص بودن آنها نیست. هیچ کس نمی تواند در باره ی عملکرد مجموعه ای انسانی در طول شش سال چنین ادعایی داشته باشد. در طول دوره ی فعالیت شورای سوم نیز انتقادات فراوانی از عملکرد اعضا و تصمیم گیری های شورا مطرح شده است و این انتقادت نیز در بیشتر رسانه های استان انعکاس یافته است. اما هدف این نوشته در پایان دوره ی فعالیت شورا اظهار سپاس نسبت به شش سال تلاش صادقانه و شجاعانه اعضای سومین دوره شورای اسلامی شهر بوشهر بود. طبعاً راه ارزیابی و انتقاد از عملکرد اعضای شورای سوم بوشهر برای طالبان همچنان گشوده خواهد ماند.       


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=2068

نظـــرات شمـــا