کد خبر : 20704       تاریخ : 1393/08/07 14:46
قانون

قانون

خدا خیرش بده مَمَدِزارصفرپشت ماشین که می شینه انگار پشت موشک نشسه،پا میله ری گاز ولای ای ماشینا بازی می کنه وتند ازهمه ماشینا میزنه، میره جلو.

خدا خیرش بده مَمَدِزارصفرپشت ماشین که می شینه انگار پشت موشک نشسه،پا میله ری گاز ولای ای ماشینا بازی می کنه وتند ازهمه ماشینا میزنه، میره جلو.
یه دفه کِر دسش نشسته بیدم،همی جور جُونم می دروشید. سیش گفتم:ننه جوونی راهنما بزن .می گفت :بیکاریت دادها. گفتم:از ای ماشین الکی گاز نده برو جلو.می گفت:ول کن عامو ها....
سیگار روشن از ماشین انداخت در.گفتم:ننه ئی کارکو سی چه می کنی؟ شُید از ای ماشین رفت تو ماشین دیگه.گفت:خوبیوفته.گفتم:ماشین،آدماش تش می گیره.گفت:خو بگیره.
بعد موبایلش در اُورد وُ اس مس بیسی کردن.اِس مِس که تموم شد اِسد وبا تلفن حرف زدن.گفتم:مَمَد جون قربون شکلت برم ای کارت خرابن، با موبایل پشت ماشین حرف زدن خرابن،خُدی نکرده تصادف می کنی.گفت:خراب چنن ها.ما بید معامله کنم با موبایل حرف نزنم ضرر می کنم نمی تونم تلفنم قطع کنم صد تا معامله دارم با تهرون ،با شیراز،با تبریز.گفتم:ننه ای کارا نکن والا بخدا به ضررتن ،قانون رعایت کن .گفت:قانون چنن؟قانون برگ چه درختین؟کجا تو قانون می بینی که مو تو ماشین روندن قانون رعایت کنم.
خلاصه ی مطلب رفتیم سر فلکه ،یه ماشینی همی طور مث تیر شهاب می اومد ،زد قد ماشین ممد.ممد از ماشین در اومد سی راننده گفت:مردکه ی نادون مگه تو قانون سرت نمیشه ،سی کو ،چه سر ماشین اُوردی؟
تابستان 1393

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=20704

نظـــرات شمـــا