کد خبر : 22249       تاریخ : 1393/08/19 12:23
صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

مُشتا نام گونه‌ای از صید آبزیان به شیوه‌ی سنتی در استان هرمزگان است که با استفاده از جزر و مد انجام می‌شود.

مُشتا نام گونه‌ای از صید آبزیان به شیوه‌ی سنتی در استان هرمزگان است که با استفاده از جزر و مد انجام می‌شود.

در این روش چوب‌هایی در ساحل کار گذاشته شده و با استفاده از تور حصاری ایجاد می گردد که هنگام بالا آمدن آب تعدادی آبزی وارد آن شده و با پایین رفتن آب، آبزیان داخل آن به وسیله صاحبان مشتاها صید می‌شوند. 

 

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

صید ماهی به شیوه سنتی - بندرعباس (عکس)

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=22249

نظـــرات شمـــا