کد خبر : 3507       تاریخ : 1392/07/23 09:50:20
مصاحبه دی غومضا با یک اختلاس گر

مصاحبه دی غومضا با یک اختلاس گر

ما توکلاس درس خون بیدیم.مخصوصا عربی.تو عربی می گن :اَختَلَسَ،یَختَلَسُ اِختِلاس،یعنی افتعلُ،یفتعلُ،افتعال.بعدش گُت شدیم.همی جور سی خومون می خوندیم.اصلاً مث شعر می خوندیمش.

سوال: چه شد که با اختلاس آشنا شدی؟

جواب: ما توکلاس درس خون بیدیم.مخصوصا عربی.تو عربی می گن :اَختَلَسَ،یَختَلَسُ اِختِلاس،یعنی افتعلُ،یفتعلُ،افتعال.بعدش گُت شدیم.همی جور سی خومون می خوندیم.اصلاً مث شعر می خوندیمش.تا اومدم سرکار.گفتم:خدایا،ئی اختلاس چنن؟کجا می شه پیداش بکنم؟همی جور سی خوم می گشتم می گشتم تا این که راش پیدا کردم.

سوال:چه جوری پیداش کردی؟

جواب:کاری نداره خو،دستِت واز مِیلَن،توهشوار اینجا باش،گوشت زیر دست نهاده گربه نبرتش.بوگوشت گیجت می کنه .شیطون میاد تو کله ات .میگه سی چه وقتی ئی گوشتکو گربه می خواد ببرتش ،خوت نبریش،وسوسه سر بُطِتِ می گیره.آهنگ اختَلَسَ،یختَلَسُ اختلاس هم تو کله اتن.هزارتاش میلی سی خوت ،میلی او هَل.کسی کارت نداره،سی محضی که خوت داری مواظبتش می کنی ،اَزِتَم اطمینون دارن.بعد میلیون میلی او هَل،بازم کسی کارت نداره.بعدش می ری رو میلیارد، بازم کسی کارت نداره.خلاصه اختلَسَ، یختلَسُ واختلاست تکمیل می شه.

 

 

سوال:خو حالا چقه زدی تو رگا؟

جواب:تو رگ نزدم مو.

سوال : خو چه کردی؟

جواب:نهادم تو بانک ،نهادم تو ساختمون سازی، نهادم تو باغ ،نهادم تو ماشین چند صد میلیونی ،نهادم سی طِلِی زن و بچم.

سوال:خو تو می فهمی ئی پیل  که تو دستت بیده، مال ملت فلک زده بیده که سی نون شوشون هم محتاجن؟

جواب:قربون شکلت برم، مگه مو خم ملت نیسُم ، مگه مو فلک زاده نیسُم، تازه بعدشم جیب مو وما وئی و او نداره.همه مون کُکا و دده هِسیم.

سوال: تو می فهمی ملت آخرِشو و توتاریکی سی محض آبرو می رن تو آشغال دکون میوه فروشی ، میوه از تو آشغالا جمع می کنن که بریزن تو کُمِ بچه شون؟می فهمی که از گیرونی زیر بار بدبختی و قسط و بدهکاری خُرد شدن؟پیل دارو و درمون ندارن؟

جواب: به جون خوم اصلا مو از ئی چیا خبر ندارم. جُی هم ندیدم .از کسی هم نشنفتم.

سوال : چطور می شه که خبر نداشتی؟چطور می شه که ندیده باشی؟

جواب:چون سرگرم کار خُم بیدُم. سرم تو کار خوم بید.تو کار دیگرون دخالت نمی کردُم.

سوال:چه کاری؟کارت چه بیده؟

جواب: اختلاس.

مهرماه -1392

 

 

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=3507

نظـــرات شمـــا