کد خبر : 46635       تاریخ : 1394/06/05 10:45:55
پارس جنوبی برای ما خیلی فایده دارد

پارس جنوبی برای ما خیلی فایده دارد

پُسَرِغومضا اومد گفت:بی بی یه اِنشُی نوشتُم سی پارس جنوبی، جایزم میدِنِمون.بخونُم سیت؟

پُسَرِغومضا اومد گفت:بی بی یه اِنشُی نوشتُم سی پارس جنوبی، جایزم میدِنِمون.بخونُم سیت؟
گفتم:اسمش چنن؟
گفت:فایده پارس جنوبی را بنویسید.
گفتم :بخون.
اِسَد سیمون خوند:
پارس جنوبی برای ما خیلی فایده دارد.پارس جنوبی به ما گاز می دهد.پارس جنوبی خیلی بزرگ است.
رئیس پارس جنوبی خوش تیپ می باشد اگر او خوش تیپ نباشد پارس جنوبی به ما گاز نمی دهد.
رئیس روابط عمومی آن هم خوش تیپ است.زبان او هم خیلی خوب می باشد.خدا بیامرزپدربزرگ ما می گفت اگر زبان خوب باشد مار را از سوراخ بیرون می کشد.
پارس جنوبی خبرنگار را دوست دارد.نویسنده را دوست دارد.عکاس را دوست دارد.مدیر مسئولان را خیلی دوست دارد وبه آنها جایزه های خوب خوب می دهد.
ما از خدا می خواهیم که پارس جنوبی خیلی گاز بدهد تا آنها به روزنامه ها جایزه بدهند وروزنامه ها خوشحال بشوند .
اگر ما انشای خود را بد بنویسیم پارس جنوبی به ما جایزه نمی دهد.پارس جنوبی همیشه روزنامه نگارها وخبرنگارها ونویسنده ها وعکاسها را به آنجا دعوت می کند وبه آنها خوراک های خوشمزه خوشمزه می دهد.
آنها خبرنگارها را با اتوبوس های کولردار به آنجا می برند وخبرنگارها وروزنامه نگارها در اتوبوس خنده وشادی می کنند ولی بعد از برگشتن اگر به آنها جایزه نداده باشند در اتوبوس حرف های بد بد می زنند.
ما هم وقتی با بیژنو دعوا می شویم روی دیوار می نویسیم بیژن خراست،گاو نر است.
این بود فایده پارس جنوبی.
انشاش که تموم شد و بیسی کرد سی پارس جنوبی ،بعد چند روز اومد پیشم.گفتم:ننه جایزه گیرت اومد؟
گفت: ری تریلی نهادن بیسی کردن سی بوشهر ،اما،شوفرتریلی راه بلد نبیده برده سی تهرونیا.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=46635

نظـــرات شمـــا