کد خبر : 98034       تاریخ : 1396/12/26 08:36
آبزیان دربهار خلیج فارس
به مناسبت فرا رسیدن بهارطبیعت "حول حالنا "

آبزیان دربهار خلیج فارس

با ایجاد بستری امن ومحیطی پاک وبهره برداری مطلوب جهت اقتدار طبیعت با مهربانی و مهرورزی این چرخه زیستی را حفظ نمائیم . تا" حول حالنا " بهار آبزیان را" الا احسن الحال " مبدل سازیم . واقتدار زیست بوم منطقه ای را میراثی درخور ستایش به آیندگان به ارث بگذاری

حسین شادکامی- کارشناس صید و بهره برداری


بهار شروع فصل شکوفایی و بالندگی اولین نشانه تجدید حیات درآبزیان تبلور می یابد . تغییر و دگرگونی به واسطه تابش معتدل خورشید، که با انتشار وانعکاس ذرات نوربه آب تشکل طیف های گسترده از رنگ دانه های رنگین کمانی می دهد. این سطح وسیع از نور توانسته در ساختار اولیه طبیعت آبی نقش آفرینی کند و در رشد سریع موجودات پلانگتونی جانی تازه بر اکوسیستم دریایی ببخشد.
بدین حال بستر سازی مناسب درچرخه زندگی موجودات شکل می پذیرد، باروری واحیاء از نو به کمال می رسد.تنوع زیست گونه ای موجودات در مناطق حاره ای بخصوص در خلیج فارس (بزرگترین اکواریوم بی نظیر که بیش از 900گونه زیستی در خود جا دارد ) از ویژگی خاص برخوردار است .
دراین فصل با بهم پیوستگی موجودات دریایی از ریزترین تا بزرگترین آنان یک سیکل کامل زیستی در کلنی های ثابت وشناور و در رسته بندی های مجزاء (حیوانی وگیاهی) به معرض نمایش می گذارند. پیرامون این طبیعت ذاتی که کهن ترین میراث زیست بوم منطقه ای را به خود گرفته و توانسته تا به امروز امنیت زیستی اش در شرایط سخت ودشوار با همه احوال وگستره ناملایمات حفظ نماید.
این چرخه میراث طبیعی ضمن نوآوری در بقاء با نشانه هایی ازمیراث چند هزار ساله جهت باز گشت به خویشتن ( تکامل) می رسند.در این فصل پیکره عریان زیست گونه ها خود را پوشش می دهند. ( لاروها ونوزادها ) استحکام زنجیره اکوسیستم درطبیعت حیات وحش آبی برای ابقا نشانه هایی ازمقاومت طبیعت در مقابل تمامی خطرات زیست اکو لوژیکی (انواع عوامل تاثیرگذارومخرب غیر طبیعی ) برای تجدید حیات دوباره پایش می یابند .هر چند که در این مناطق تنوع زیستی بسیار ولی با جمعیت محدود برخورداراست.حساسیت این موضوع که کاهش یا انقراض دریک گونه می تواند تاثیر شدید درشکستن این زنجیره به هم پیوسته گردد.

لذا با ایجاد بستری امن ومحیطی پاک وبهره برداری مطلوب جهت اقتدار طبیعت با مهربانی و مهرورزی این چرخه زیستی را حفظ نمائیم . تا" حول حالنا " بهار آبزیان را" الا احسن الحال " مبدل سازیم . واقتدار زیست بوم منطقه ای را میراثی درخور ستایش به آیندگان به ارث بگذاریم.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=98034

نظـــرات شمـــا