کد خبر : 98812       تاریخ : 1397/02/09 09:11
بادها و تاثیرات آن بر ذخایر آبزیان در خلیج فارس

بادها و تاثیرات آن بر ذخایر آبزیان در خلیج فارس

حسین شادکامی کارشناس صید و بهره برداری

موقعیت توپوگرافی خلیج فارس از هزاره سوم زمین شناختی شکافی از ناودیس های دامنه کوه های زاگرس از شمال و بیابان های پست ناهموار صحرای عربستان (فلات قاره ای) از جنوب کشیده شده و با آب وهوایی گرم وخشک حاره ای همراه است . اثرات جریان های آب وهوایی اقیانوسی، مدیترانه ای و صحرایی از شرق و جنوب با جریان های سرد و خشک از طرف شمال و غرب به این حوزه آبی وارد می شوند. و تشکیل توده های آنی ومتغیر و ناهمگون می دهند. که وضعیت غیر قابل پیش بینی هوا شناسی است رخ می دهد .

با توجه به شکل حاشیه های کرانه ای و پسکرانه ای سواحل ( پستی ها ، بلندی ها وفرورفتگی وتو رفتگی ها ) درایجاد جابجایی آبها و هوای پیرامون منطقه بطور دا ئم در حال تغییر ونوسان است. وتشکیل چاله های آب و هوایی می دهند. ازسویی دیگرحرکت جریانهای آبی اقیانوسی از شرق تنگه هرمز به طرف نواحی شمالی وارد می شود و درحال چرخش است.که در قسمت غربی آن رودخانه بزرگ دجله و فرات سرازیر می شود.
میانگین عمق خلیج فارس 50 متر و بیشتر عمق 98 متر است . و شوری آن بین 30 تا 40 در هزار و میزان تبخیر بالا ی آن در تابستان شدت می گیرد شیب فلات قاره ا ی در قسمت های شمالی آن بیشتر است . این گستره آبی با مساحتی تقریبی 240000هزار کیلومتر مربع تفاوت زیادی با سایر دریا های جهان دارد. این تفاوت های خاص توانسته بیش از 900گونه جانوری و گیاهی را در خود خلق کند. بر این اساس حساسیت و شکندگی زیست محیط آبزیان نیز در آن بیشتر است .بادها تا به امروز توانسته اند در پایش و چرخش (عمودی وافقی ) دورانی آب ها ، شدت کشند های دریایی ، سرعت حرکت جزرومدی ، حمل مواد مغذی (انی وکانی) ، تنظیم دما ،شوری،اکسیژن وتنظیم چگالی آب و حامل انتقال کلنی های ثابت و نیمه متحرک از نقطه ای به نقطه دیگر در تعادل زیست گونه ای نقش آفرینی کند.
هر چند که عوامل تاثیر گذار بر زیست محیط دریایی ( انواع الودگی ها ) نیز می تواند توسط این جریان های هوایی برعکس عمل نماید. بادها در خلیج فارس ( ضربه باد برد العجوز، بادهای 120روزه نوروز ،غروب سهیل ، غروب ثریه ،ضربه باد شمال بارج (غروب دمبو وطلوع پیر) باد بحری ،باد طلوع تراوز ، طلوع دمبو ، طلوع بهیل ،رابع ،طلوع سهیل ، سته ، سبعه ،لچیزب (لکیزب) باد های موسمی ، لیمر ، ضربه شمال ، گیته ،تریه ، چعار چهار ، توئیبه ، شمال چله ، باد پیرزن ) که بیشترین سرعت بیش از 50کیلومتر در ساعت که در هنگام طوفان ها تا 120 کیلومتر می رسد. ارتفاع موج تا 3 متر ( 5تا 6 متر ) گزارش شده است،و تا به امروز توانسته اتصال زنجیره زیست محیطی و تعادل زیستی را با ایجاد شرایط لازم زیست گونه ای جهت پایداری و تکامل حفظ نماید.و بستری امن جهت پایش و عاملی بازدارنده درتلاش مظاعف صید با شرایط نامساعد آب و هوایی که فرصتی جهت رشد و نموی آبزیان در تلاطم های جوی و امواج خروشان در خلیج فارس بوقوع می پیوندد.محفوظ نماید.


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=98812

نظـــرات شمـــا