کد خبر : 120722       تاریخ : 1399/09/02 16:06:14
تصاویر/ بازگشت شالوها

تصاویر/ بازگشت شالوها

پیغام: با فروکش کردن تب گرما از اواخر مهرماه، میهمانان خلیج همیشه فارس از راه می‌رسند و بر پهنه‌ی این دریای زیبا چشمان بیننده را مجذوب می‌کنند.

پیغام: با فروکش کردن تب گرما از اواخر مهرماه، میهمانان خلیج همیشه فارس از راه می‌رسند و بر پهنه‌ی این دریای زیبا چشمان بیننده را مجذوب می‌کنند.
شالو همان مرغ دریایی در گویش محلی است. با رسیدن این پرندگان زیبا ساحل بندر بوشهر مکانی جذاب برای تفریح و سرگرمی مردم است و آن‌ها با ضایعات مرغ و نان این پرندگان را از وسط دریا به سمت ساحل دعوت می‌کنند.
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972425_835.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972427_521.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972428_630.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972429_226.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972430_290.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972431_845.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972432_790.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972433_827.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972434_454.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972435_176.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972436_701.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972437_563.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972438_437.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972439_705.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972440_737.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972441_337.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972442_807.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972443_960.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972445_938.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972446_846.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972447_436.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972448_518.jpg
 
https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1399/9/2/12972423_157.jpg
 
عکس: افسانه جعفری
 

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=120722

نظـــرات شمـــا