کد خبر : 42722       تاریخ : 1394/02/30 14:08
مرکر

مرکر

شب را تا صبح گاهی خواب و هم بیشتر بیدار، که کی و چه وقت گره مشکلات این شهر باز می شود؟ شورای شهر ما و شهرداری شهر ما شده است جولانگاه تاخت و تاز قدرت های دسته ای و گروهی، عده ای را که می توانند کار کنند، پس می زنند، شهرداری می رود، شهرداری می آید و می آید تا مستقر شود، استاندار استان سد راه می شود،........

1-شب را تا صبح گاهی خواب و هم بیشتر بیدار، که کی و چه وقت گره مشکلات این شهر باز می شود؟ شورای شهر ما و شهرداری شهر ما شده است جولانگاه تاخت و تاز قدرت های دسته ای و گروهی، عده ای را که می توانند کار کنند، پس می زنند، شهرداری می رود، شهرداری می آید و  می آید تا مستقر شود، استاندار استان سد راه می شود، شخصی بعد از یک عمر معلمی با رضایت خاطر همه ی معلم ها، در رأس آموزش و پرورش قرار می گیرد، به طرفه العینی نماینده ای قوز بالا قوز می شود و نیرویی خبره و سوار بر کار از گردونه خارج می شود، سایت هایی مثل قارچ از ناکجا آباد زمین سر برمی آورند و اسپانسر قدرتی محلی می شوند و یک به دو کردنشان، باعث پس رفت جامعه ای می شود که آن سوی مرز اقلیم شان زرنگ هایی دو دستی و روز روشن امکاناتِ بومی اشان را به غارت و یغما می برند، از روزی که دولت امید و اعتدال و تدبیر آمده است، هر چه را که دیده ایم و می چشیم و می کشیم از دستِ کسانی می کشیم که روزی ازآنان در تصور خود، انتظار یاری داشته ایم. هر چه بخواهم بنویسم، کم است والی اگر به فکر ما نیست، شورا چرا در مقابل تاخت و تازها ساکت است و نظاره گر، به شهرداری که می خواهد بیاید می گویند: اگر آمدی فلان خط قرمز ماست و در جای دیگری کسی از قول استاندار می گوید: شهردار فلان را ما نمی گذاریم تأیید صلاحیت شود، مگر اینجا منطقه ی خود مختار دورانِ خان خانی است که کسی فتوای اخراج گروهی جوان را صادر می کند و کُت و شلوار پوش از راه رسیده ای طرح های مستبدانه صادر می کند و ...؟! ای خدا خودت به داد ما برس!
2-این اتوبوس ها و بیشتر اتوبوس های زرد رنگ اتوبوس رانی، چه غوغایی از دود و بخار گازوییل نیم سوخته در خیابان ها به راه می اندازند! این پدیده و خلاف چقدر برای بهداشت و محیط زیست سخت وپیچیده است که سراغ دریا می روند، سراغ بیابان و جنگل و هی مرتب مصاحبه و گزارش کار و ... و... و.... ولی انتشار این  همه  دود و سوختِ و نیمه سُوخت، در محیط زندگی مردم  این  شهر را بی خیال اند هر روز انگار از گاز خردل مهلک تر، از آغاز تا انتهای هر خیابان، دودآلود و (سم آلود) می شود و هر لحظه و هر ثانیه از سوی بالاترین مقام های استانی آواز و دُهُلِ منطقه ی آزاد به گوش می رسد!
3- جمعه ( همین جمعه که رفت) بعد از ظهر مدیر کل محترم ارشاد در مراسمی مرثیه ی نبود امکانات را خواند و بر گوش های نشنیده نواخت که تنها سرمایه و دستمایه ارشاد استان همین مجتمع فرهنگی است که وضعیت مالکیتش هنوز نه به دار است و نه به بار! وی در دیدار هنرمندان با استاندار هم حرف هایی از نداری بیان نمود که واکنش والی را این گونه در پی داشت: خانم ماحوزی طلبکارمان هم شد!
آقای والی مگر ایشان برای شخص خودش این حرف حق را مطرح نموده است؟!  

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=42722

نظـــرات شمـــا