کد خبر : 109936       تاریخ : 1398/05/09 08:54:17
پناه برخدا  بوشهر شده تَش

پناه برخدا بوشهر شده تَش

پناه برخدا انگار ما جُی خارک می پزن، انگار ما بوشهریا بُید با ای گرما برسیم .چطور، بالاسونیا ای همه میوهی خوب خوب می خورن، از هلو بیگیر تا زرد آلو تا آلبالو گیلاس و شفتالو، اوقت گرما نمی خورن، اما سی دوتا کل خارک بُید جزغاله بیشیم؟


هُوِیکو شده تِش پِتی فقط، شعله نداره، شرجی هم خو دیگه  واویلِی پاکن. دیر از جونتون، از تو خونه می یی، صحرا دو قدم رو می کنی، میشی، شُپِ شُپِ عرق، یکدم خُلیس می شی، پناه برخدا انگار زدنت تو حوضی اُووی و دِرِت اُوردن.

همشم می گن، ناشکری نکنین، ای گرما سی خارک رطبن، بُیَد با همی گرمی مرداد، خارکا برسن و بشن رطب، عامو می خوام خارک نرسه، قِصرَت که خارک بشه رطب.

می خویم رطب چه بکنیم که از صبح تو تِنیر پرتشی باشیم تا شو؟

پناه برخدا انگار ما جُی خارک می پزن، انگار ما بوشهریا بُید با ای گرما برسیم .چطور، بالاسونیا ای همه میوهی خوب خوب می خورن، از هلو بیگیر تا زرد آلو تا آلبالو گیلاس و شفتالو، اوقت گرما نمی خورن، اما سی دوتا کل خارک بُید جزغاله بیشیم؟ 

عامو پُختیما، پُختیما، یکی عامو بدادمون برسه خارک رطب نمی خویم، یه خدا خیرکردهی بیا با لودرهمه ی دمیتا در بیاره ببره شیراز و اصفهون بکاره .بغیری که ما گرماش می خوریم و دونی از خارکا هم گیرمون نمیاد بخوریم، بنظر شما با چس مثقال پیل حقوق بازنشستی، می شه خارک رطب گشت گیرون بخری، بخوری ؟


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109936

نظـــرات شمـــا