کد خبر : 111603       تاریخ : 1398/09/30 12:41:17
بی عدالتی تو ای مملکت بیداد می کنه

بی عدالتی تو ای مملکت بیداد می کنه

الان سیتون ثابت می کنم که بفهمین مو چه می گم. چارتا بچه بدبخت آغا زاده می گیرن، می برنشون مَحکمه سُک و دارشون می کنن، کُنجیرشون می دن، ازشون حرف می کشن، او بدبختا هم می گن ما اختلاس کردیم، پیل بیت الچال خوردیم، می خوام بفهمم، چندهزار میلیارد هم پیلن که ای بدبختا، اذیت و آزارشون می کنن و بیسیشون می کنن حبس؟

بی عدالتی و ظلم تو ای مملکت بیداد می کنه ننه .

الان سیتون ثابت می کنم که بفهمین مو چه می گم. چارتا بچه بدبخت آغا زاده می گیرن، می برنشون مَحکمه سُک و دارشون می کنن، کُنجیرشون می دن، ازشون حرف می کشن، او بدبختا هم می گن ما اختلاس کردیم، پیل بیت الچال خوردیم، می خوام بفهمم، چندهزار میلیارد هم پیلن که ای بدبختا، اذیت و آزارشون می کنن و بیسیشون می کنن حبس؟

اصل دزا  و پیل خورا، ما ملت هسیم که بُیَد با پا الِگِمون کنن تا آدم بیشیم .

ما از دوره شاه سرسگی تا حالا مفتخوری و اختلاس کردیم .

بنزین الان رسیده قیمت واقعیش، یعنی لیتری سه هزارتِمَن. خدا خیر نکرده ها از او موقع تا حالا چقد، بنزین لیتری دو قرون و بعد لیتری یک تِمَن و لیتری هشتاد تمن و لیتری هزارتمن مصرف کردین؟

بین بین الله اگه ای کار ملت مفتخوری و اختلاس نبیده، پس چه بیده؟

دلار استفاده می کردین چقه؟ هفت تِمن، حالا چقدِن، پونزه هزار تمن. حساب کنین چقه دلار رفته تو جیبتون و چقه سود بردین؟

بی انصافا، اینا اختلاس و مفتخوریین نه .

آقا زاده ها بی زبونا، حق دارن که هر روز که از خو راس می شن، می گن: خدایا ای ملت مفتخور کی می رن که ما از دسشون راحت بیشیم.

کُنجیر: نیشگون

اَلِگِمون کنن: آویزانمان کنن

تِمَن: تومان

بیت الچال: بیت المال

مَحکِمه: دادگاه

حَبس: زندان


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=111603

نظـــرات شمـــا