ناه برخدا او دوره ي که ما بچه بيديم ، اگه کسي ميرفت سينما يا تيارت بازي مي کرد يا ساز مي زد ، هزار تا حرف سيش در مي آوردن ، ميگفتند فلاني قرتين، مطربن.

" /> ناه برخدا او دوره ي که ما بچه بيديم ، اگه کسي ميرفت سينما يا تيارت بازي مي کرد يا ساز مي زد ، هزار تا حرف سيش در مي آوردن ، ميگفتند فلاني قرتين، مطربن.

" />
کد خبر : 231       تاریخ : 1380/02/16 12:40
 افتخار بوشهريا

افتخار بوشهريا

ناه برخدا او دوره ي که ما بچه بيديم ، اگه کسي ميرفت سينما يا تيارت بازي مي کرد يا ساز مي زد ، هزار تا حرف سيش در مي آوردن ، ميگفتند فلاني قرتين، مطربن.

مهدي جهان بخشان
پناه برخدا او دوره ي که ما بچه بيديم ، اگه کسي ميرفت سينما يا تيارت بازي مي کرد يا ساز مي زد ، هزار تا حرف سيش در مي آوردن ، ميگفتند فلاني قرتين، مطربن. اما الان شکر خدا يي چيا ور افتاده. نوم خدا ماشاالله بچهِي ولات آوازه شون همه جا پيچيده. ني همبونه ي بوشهريا نمره اول شده. اصلاً تو دنيا سرو صدا کرده. دور بچم بگردم، قربون سر و شکلش برم، آقاي شريفيان سي بوشهريا افتخار شده، دو تا بچه ديگمم تو تهرون نمره اول هنرمندا شدن. يکيش رامتين مرادي بالفن که فيملش سرصدا راس کرده، يکي ديگش هم قربون قدو بالاش برم ، احسان عبدي پورن که ايي هم تش وتيفون راه انداخته. سيم تعريف کردن بعد که فيلم احسان تموم شده از بس تهرونيا خوششون اومده بيده 5 ساعت سيش فيکه و شپ ميزدن و تشبيقش مي کردن. ميگن سي رامتين سي تا مرغ دادن. نه مرغ کارخونيا، مرغ خونه ي دادنش، سي تا مرغ. نه کمنا .تمام ايران فهميدن که بِچِهِي بوشهر چه تش وتيفوني راس کردن. خدا کنم رامتين که سي تا مرغ دادنش، بتونه يه کُلي مرغي خوبي سي مرغاش بسازه. بعدشم مسئولي ولات که هنر و ايي چيا دسشونن، قدرهنرمندا بفهمن. و نيلن هنرمند تو ايي واويلي گروني دسش تو سرش باشه سي يه لقمي نوني.


  منبع: http://www.peigham.ir
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=231

نظـــرات شمـــا

دختر دریا گفت:
هله بوشهریا
1392/12/13