کد خبر : 101917       تاریخ : 1397/05/23 12:16:00
یک سال گذشت و بوشهر هنوز شهردار ندارد

یک سال گذشت و بوشهر هنوز شهردار ندارد

یک سال گذشت و بوشهر هنوز شهردار ندارد؟ چرا اینگونه است؟ چرا اوضاع این شهر با قدمت چنین است؟ وچرا فریاد رسانه وغیررسانه به آسمان است که باید مدیریت اجرایی دراختیار جوان قرارگیرد و پیران و از سی سال بر سرکار گذشتگان باید گذشت و جوان های تازه نفس باید بیایند وکهکشانی ترین زمینه های توسعه ی شهری را بر زمین نازل نمایند وگوشه گوشه ی این خاک را وسعتی دیگر ببخشند؟

  1 
یک سال گذشت و بوشهر هنوز شهردار ندارد؟ چرا اینگونه است؟ چرا اوضاع این شهر با قدمت چنین است؟ وچرا فریاد رسانه وغیررسانه به آسمان است که باید مدیریت اجرایی دراختیار جوان قرارگیرد و پیران و از سی سال بر سرکار گذشتگان باید گذشت و جوان های تازه نفس باید بیایند وکهکشانی ترین زمینه های توسعه ی شهری را بر زمین نازل نمایند وگوشه گوشه ی این خاک را وسعتی دیگر ببخشند؟ وااسفا که دست هایی نه چندان پنهان که کوس آزمون های ناموفقشان برآدم وعالم پنهان نیست نگذاشتند ونگذاشتند تا جوان های  صاحب اندیشه وخوش تحصیل و مالامال از صداقت ما به درستی وارد گود شوند، غوغاییان چنان بر بوق ها و کرناها دمیدند که این ترکیب برتر نیروی جوان را پنبه درگوش کرد و سد مستحکم آن راحتی انگشت پر از ایثار (پترس ) هم درمانی نشد  و به یکباره و چند سویه غربال شد، سال هاست در این خاک زیسته ام و هیچ واقعه واتفاقی برایم اندوه زاتر از این نبود که اکثریتی از جوان های پر توان شهر و دیارم را این قدر متشتت و پراکنده در زیر سقف یک نهاد مردم نهاد دیده باشم، جوان هایی که انتظار می رفت در استحکام بخشیدن واستمرار رای همیشه ی مردمشان، بازگشای دریچه های امیدواره تری در عرصه ی پدیداری جنبش اراده ی جوانگرایی باشند، این گونه سرگردان وادی حیرانی و مقهور نظرهایی شوند که نه از سر دلسوزی بلکه نگاه طماع سوداگرانه بربال های برنایشان آویزان شده اند، ضمن حمایت دوباره از جمع این گروه جوان، باید یادآور شویم و دعوت کنیم که یکسال را به بطالت طی نمودید ولی هنوز هم وقت نرفته است سه سال دیگر وقت خوبی است، دایه های دلسوزتری را که در این یکسال دیدید که سایه به سایه دنبالتان نمودند، رها کنید و طرحی نو دراندازید و بی سفارش این وآن و این دسته وآن دسته تا دیر نشده به انتخابی دست بزنید که دل موکلان راستینتان را شاد کند نه آن هایی که در طلب ......... باید درگذشت روزها و شب های  این یکسال، بسیارآبدیده شده باشید و از تفرقه و تشتت وحضور سایه های سیاه نمای بعضی سوداگران این عرصه آگاه کامل شده باشید، فقط یک کلام نگذارید ابن الوقت آدمی که خرقه ی خدعه برتن نمود، ژست من شورا را منحل می کنم بگیرد و با دبه غبغب اندازد و به این خیال واهی دل ببندد که تکرار ریسک  قبلی ما در انتخاب خودش باز هم ........جوانهای خوب در انتظار جبران غفلت ها ی ماضی شما فقط مردمند، پس مردمی و بی توصیه نقشه ی آن نقاش دروغین رانقش برآب نمایید.

 

 2 
حجت الاسلام خدری، نماینده ی مردم بوشهر و گناوه و دیلم، یک قاضی رسمی در عرصه ی قضا بود، خود را فقره هایی به آزمون رای گذاشته بود وخروجی این خیزش، زیرنقطه ی ضعیف بود،در انتخابات آخری که حالا خروجی اش ایشان است، انتخابش برای هیچ ناظری شگفت انگیز نبود چرا که ایشان از یک فرصت توانست بهره و استفاده ی اکملی ببرد و چنین پرشی را در دوران تلاش و آرزویش رصد کند، اما برای استفاده کننده هایش که در این طی طریق نمودن، کارنامه ای پر ارتقا از تجربه بود، هیچ بهره ای حصول این اتفاق ریسکی در برنداشت، قول و تعهدی که ایشان در ایام تبلیغاتی انتخاب ازآن با حرارت و پرشدت دم زد خبری نشد که نشد، اگرچه استفاده ازچنین فرصتی، اکنون در اذهان سمت وسوی یاس آوری را متصور است ولی اگر ریز و پردقت شویم، در این معامله و شاید بهتر باشد گفته شود، این بده و بستان مشروع، بازنده آن یکنفراست که تماشاگهی شد برای عبرت تاریخ، تاریخی که نمونه ای می شود برای هنوز نیامده گان در این عرصه، از یکسو صلابت، طرف به ظاهر بازنده برای همگان هویدا گردید که می تواند، در تو در توی این تونل تقریبا پیجیده و تاریک ماهر و با چشم باز طی طریق نمود، تصمیم این قشر مسلط وپرتجربه اگرچه باعث ایجاد معضلی شد در دیدگان بخشی از مخاطبان خودی، اما در فرمول انتخاب و مشارکت نمره ی کامل را ازآن خود نمود تا چند شاه فنر وسنترو.......نبری و بیابانگیر نشوی، به مراتب مورد نظر دست نخواهی یافت، این شاید از بهترین سودها وکسب تجارب باشد، واقعیت ثمره ی این ریسک پیامی ویژه هم دارد که باید مرور شود، رو شدن بسیاری ازنهادهای نهان شده ی  بعضی چهره ها، شناخت بیشتر و زنگ هشداری باطنین تر را بر کالبد انتخاب کنندگان می دمد، این انسان دارای چنین نهادی که ذکرش رفت، بعد از این که مدتش به نقطه ی تعیین شده رسید، در هیچ تشکل و جمعی توان ورود نخواهد داشت، حتی تشکلی که دم از ذوب درآن می زده است، انتخاب کنندگان نباید از رفتار دسته وگروه خود احساس سرافکندگی و یاس نمایند، بگذار یکبار هم کشتی به جای هندوستان سر از قاره ای پنهان شده درآورد.!

 3 

در شهرآب نوبت بندی شده است، زمین وآسمان فعلا قهرشان گرفته است، ازغفلت وبی خیالی در ایام سیرابی وپرآبی که بگذریم دراین مقطع باید دچار این بیخیالی ها نشویم وبی جهت در مصرف آب در ساعات نوبت آن با ولع وحرص به ریخت و پاش آن سبقت نگیریم  شستشوی ماشین کارواش هست با آب دیگر شستن جلوخانه وپارکینگ و .......وچه بیجا وقتی کسی به من بگوید فلانی اینکار را نکن! برگردم و بگویم: به کسی ربط ندارد خودم پولش رامی دهم !!!!


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=101917

نظـــرات شمـــا