پرگار
پرگار

خودت باش آزاد باش

گفتم: مگه زندگی همین نیست خندید و گفت: شوخی می کنی!؟ گفتم : یعنی چی !؟ گفت: یه نگاه به سرتا پات بنداز، شدی عروسک خیمه شب بازی و من از خواب پریدم
1398/06/26

از خواب گران خیز

از آنجایی که اکثریت مردم در طول مسیر زندگی فقط سرگرم تامین نیازهای فیزیولوژیک (خواراک، پوشاک و مسکن) هستند بنابراین هرگز قادر به شناخت بعد های دیگر وجود خویش و هدف زندگی نخواهند بود و تا زمانیکه از وجود این تله روانی آگاه نشوند نمی توان ان
1398/06/11

از ذهن تا رنجی که می بریم

یادگیری ساده ترین مکانیسم سیستم عصبی بدن است که مبتنی بر سه بخش اصلی انگیزش، رفتار و پاداش است ما غذا رو می بینیم (انگیزش) غذا را خورده و مزه می کنیم (رفتار) و احساس خوب داریم (پاداش) و این گزینه سوم منجر به تکرار می شود و تکرار منجر به تث
1398/06/04
ارشیو

اخبــار استـان

عناوین بیشتر

اخبـار ایران و جهان

عناوین بیشتر