انســانم آرزوســـت
انســانم آرزوســـت

فجایع انسانی در آزمایشگاه میلگرام

این آزمایش در ژوئیه سال ۱۹۶۱ و درست سه ماه بعد از شروع دادگاه "آدولف آیشمان"، سرهنگ نازی، به انجام رسید. میلگرام آزمایشش را جهت پاسخ به این سؤال بغرنج طراحی کرده بود که آیا آیشمان و میلیون‌ها آلمانی دیگر که مسبب "هولوکاست" بودند همگی گناهکا
1402/06/06

امید در جهان ناامیدی

در روزگاری که روستاها توسط شهرها و شهرها توسط پایتخت ها و کشورهایی با هویت چند هزار ساله توسط موج ویرانگر "جهانی شدن" بلعیده می شوند، هنوز نقطه های امید و اتکایی وجود دارد که انسانی خردمند بتوانند هویت خویش را حفظ کنند و البته آن را باز تول
1401/11/27

آهسته در کوچه های باران

برای پیروزی در این انقلابِ سترگ، راهی به نظرم نمی رسد مگر این که بتوانیم وضعیتِ اسفبارِ موجود را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و ضرر و زیان هایی را که در نتیجه این همه سرعت دیده ایم، واقعاَ بشناسیم، آنگاه انگیزه خواهیم یافت تا در جهت تغییرِ ا
1402/04/13

گفت و گو

دکتر عباس عاشوری نژاد- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و عضو هیات تحریریه پیغام
1401/09/02

آبی که از جوی می رود

آسیب هایی که در پاره ای از ارکان، با هزینه کم­تر قابل جبران است و در بخشی از ارکان جبران ناپذیر و یا دست کم به سختی قابل جبران است. به خصوص وقتی باورهای انسان درباره امری دچار آسیب شد،جبران آن نیازمندِ زمانی طولانی و هزینه ای گزاف است تا شا
1401/08/24

مهربانی در این روزهای نامهربان

در این روزهای جانکاه، یعنی مهرِ نامهربانِ 1401 که مردمانِ سرزمینِ ما، دوباره و چندباره به جان هم افتاده اند و خانه ها، خیابان ها و دانشگاه ها شاهد خشونت مردمان نسبت به یکدیگر است و بوی باروت و جنگ زمین و زمان را فراگرفته است و دیو پلیدِ مرگ
1401/07/23

قطره های مهربانی

دکتر عباس عاشوری نژاد مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1401/05/11

این جا زندگی ساده تر است

استاد سید ابوطالب عدنانی، از رفقای دیرین من است. مردی به تمام معنی کلمه مهربان، سخاوتمند و شرافتمند. انسانیت مرام اوست. معنوی: در معنای حقیقی کلمه. بیش از سه دهه رفاقتِ پیوسته با او دارم، در تمامی این سال ها، حتّی یک بار از او دروغ نشنیدم،
1401/04/28

مثلث عشق

دکتر عباس عاشوری نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1401/04/14

زندگی من از این جا شروع شد...

"وقتی من به دنیا آمدم، نامادری پدرم به مادرم گفت: برای زاییدن این بچه زشت، چرا این همه درد؟ و این در حافظه خانواده همیشه باقی ماند و من برای این خیلی جنگیدم و تلاش و مبارزه من از اینجا شروع می‌شود."
1400/08/10

هیتلر و معشوقه اش

دکتر عباس عاشوری نژاد - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1401/03/24
ارشیو

اخبــار استـان

عناوین بیشتر

اخبـار ایران و جهان

عناوین بیشتر